זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

  זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

   ייפוי כוח מתמשך – על קצה המזלג

   רוצים לדעת מהו ייפוי כוח מתמשך והאם הוא מתאים לכם? קראו את המאמר הבא – ותדעו!

   מידע לממנה – על קצה המזלג

   באמצעות ייפוי הכוח המתמשך ניתן לבחור מי יהיה מיופה הכוח, שיהיה אמון על ענייך הרפואיים, אם תגיע, חלילה, למצב של חוסר כשירות.  

   "הצעת החוק כוללת את האפשרות של אדם לתכנן את עתידו, ולמנות באמצעות ייפוי כוח מיוחד הנקרא "ייפוי כוח מתמשך", אדם אשר יהיה מוסמך לפעול ולהחליט בענייניו של הממנה, ולייצגו בקשר אליהם, אם הממנה יגיע למצב שבו הוא לא יהיה מסוגל עוד לקבל החלטות בשל מצבו הנפשי או השכלי. כמו כן, יוכל הממנה באמצעות ייפוי הכוח המתמשך לתת הנחיות מקדימות, שבהן ינחה את מיופה הכוח כיצד לפעול בנוגע לענייניו האישיים או הרכושיים, אם יגיע בהמשך חייו למצב של חוסר כשירות. אפשרויות אלה מביאות לידי ביטוי באופן מובהק את עקרון ההחלטה העצמאית וכיבוד הרצון של אדם."

   (מתוך הצעת חוק ייפוי כוח מתמשך)

   [הגדרה: "ממנה" – אדם שחותם על ייפוי כוח מתמשך למינוי מיופה כוח עבורו].

   עניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך

   • עניינים רכושיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים, לכספים ולהתחייבויות, לרבות ניהול חשבונות הבנק, אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק ועוד.
   • עניינים אישיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל העניינים (כולל העניינים הרפואיים ולמעט העניינים הרכושיים), לדוגמה: לטיפול ברווחה, באיכות החיים, בסיפוק הצרכים היומיומיים (מזון וביגוד למשל), בשמירה על אורח החיים התרבותי והדתי, בשיתוף הממנה בחיי קהילה פעילים (חוגים ומועדונים למשל), בדאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום, ככל שזה ניתן, באחריות לבחירת מקום מגורים (בבית או בדיור חוץ ביתי) והתאמתו לצרכי הממנה, בטיפול בענייני בריאות (מעקב רפואי שגרתי, בחירת מטפל מתחום מסוים) ועוד.
   • עניינים רפואיים בלבד – ניתן לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי.

   ** יש לשים לב כי מיופה הכוח אינו מוסמך לקבל החלטות/לתת הוראות בכל הקשור לטיפול רפואי בסוף החיים לפי חוק החולה הנוטה למות. ניתן לחתום בנוסף על ייפוי כוח/הנחיות מקדימות בעניין זה.

   ניתן למנות מיופה כוח לכלל העניינים באותו התחום או לחלקם בלבד, ניתן למנות מספר מיופי כוח באותו עניין, או מיופיי כוח שונים בנושאים שונים, וכן ניתן למנות מיופה כוח חליף, למקרה שמיופה הכוח הראשי סיים את תפקידו מכל סיבה שהיא.

   פעולות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך

   • מתן תרומות למי שצוין במפורש בסכום מצטבר שלא יעלה על 100,000 ₪.
   • מתן מתנות למי שצוין במפורש בסכום מצטבר שלא יעלה על 100,000 ₪.
   • מתן הלוואות למי שצוין במפורש בסכום מצטבר שלא יעלה על 100,000 ₪.
   • פעולה משפטית או מספר פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששווין בין 100,000 ₪ ל-500,000 ₪.
   • ביצוע פעולות במוצר פנסיוני (למעט חריגים).
   • מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית/טיפול/אשפוז.

    פעולות הדורשות אישור בית משפט

   • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
   • עסקה במקרקעין (למעט השכרה עד 5 שנים).
   • המחאה/שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.
   • השכרה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
   • הסתלקות מעיזבון.
   • תרומה/מתנה/פעולה משפטית בסכומים העולים על הקבוע בחוק.

    כניסת ייפוי הכוח לתוקף

   • ברירת המחדל בחוק היא קבלת חוות דעת מרופא מומחה כי הממנה אינו כשיר עוד לדאוג לענייניו.
   • ניתן לשנות ברירת מחדל זאת ולקבוע כל מנגנון של כניסה לתוקף, ובלבד שלא תהיה זו החלטה בלעדית של מיופה הכוח, וזאת על מנת להגן על הממנה מניצול לרעה ברגע משמעותי זה.
   • כלומר – ניתן לקבוע, לדוגמה, כי מיופה הכוח ואדם קרוב נוסף יעידו כי מהיכרותם עם הממנה הגיע השלב בו הממנה אינו יכול לדאוג לענייניו. ניתן גם לדרוש, לדוגמה, תעודת רופא מהרופא המטפל באותה עת רלוונטית.
   • בהתקיים התנאים לכניסה לתוקף, כפי שנקבעו על ידי הממנה, ועל מנת להכניס את ייפוי הכוח לתוקף, על מיופה הכוח למסור הצהרה בעניין לאפוטרופוס הכללי.

    פקיעת תוקף ייפוי הכוח

   • לפי תנאי שקבע הממנה בייפוי הכוח.
   • פטירת הממנה או מיופה הכוח.
   • חדלו להתקיים תנאי הכשירות במיופה הכוח.
   • מיופה הכוח מונה כבעל מקצוע ורישיונו נשלל.
   • מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה על התפטרותו.
   • מיופה הכוח היה בן זוג של הממנה וקשר הנישואין פקע.
   • מיופה הכוח היה ידוע בציבור של הממנה וחדל לקיים עמו משק בית משותף.

   ביטול ייפוי הכוח בידי הממנה

   • במסירת הודעה למיופה הכוח על ביטול.
   • מסירת הודעת הממנה לאפוטרופוס הכללי על ביטול (ממנה רשאי לכבול עצמו ולקבוע במפורש בייפוי הכוח כי לא יבוטל אף אם הוא יודיע על רצונו לבטלו במצב של אי כשירות).

   רוצים לדעת עוד?

   ליצירת קשר – הקליקו!

   למאמרים נוספים בתחום דיני משפחה – לחץ כאן

   הצלחות המשרד

   כמעט חסר תקדים – הצלחנו להפוך פסק דין שניתן בהסכמה

   משרדנו נחל הצלחה מרשימה בבית המשפט המחוזי, במסגרת ערעור על פסק דין שניתן בבית משפט השלום בקריות. פסק הדין בבית משפט השלום ניתן מכוח ס' 79א לחוק בתי המשפט. כידוע, סיכויי הערעור על פסק דין שכזה הם קלושים עד אפסיים. אולם, משרדנו לא אמר נואש, וכנגד כל הסיכויים – ולאחר ביצוע מחקר עובדתי ומשפטי מעמיק – הצליח משרדנו להפוך את פסק הדין שניתן בבית משפט השלום, ובית המשפט המחוזי פסק לטובת הלקוח שלנו פיצויים בסך של 60,000 ₪ (!) בתוספת הוצאות משפט. אכן, משפט שתוצאתו הוא דין צדק.

   נשים שעברו כריתת שד מקבלות את הזכויות שלהן בביטוח הלאומי

   עד לאחרונה, נשים שעברו כריתת שד ושחזור, קיבלו בסניפי הביטוח הלאומי מחצית מאחוזי הנכות המגיעים להן. למה? ככה! בעקבות פנייה של משרדנו לביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי הוציא חוזר שבו בוטלה ההנחיה ליתן רק מחצית מאחוזי הנכות המגיעים לנשים שעברו כריתת שד. מעתה ואילך, נשים אלו יקבלו את מלוא הזכויות שלהן.

   חיסכון במס שבח בשווי 20,000 ש"ח

   למעלה מ- 99,000 ש"ח!!! זה סכום הפיצויים שבית המשפט פסק ללקוחה שלנו, שנשברו לה 2 שיניים עקב קריסה של מיטת עיסוי

   פסק הדין הוא הצלחה גדולה מאוד, לא בגלל הסכום שנפסק, אלא מהסיבה שבמהלך המשפט, בית המשפט "גילה" את דעתו, והעריך את סכום הפיצויים בסך של כ-55,000 ₪ בלבד. וכאן נכנסנו למאבק כפול: גם מול הנתבע, וגם מול בית המשפט. לשמחתנו, את המאבק הכפול סיימנו בניצחון כפול: בית המשפט פסק לטובתנו פיצויים הגבוהים בכמעט פי 2 מהפיצויים אותם ראה בית המשפט כפיצויים סבירים. כי כאלה אנחנו, כשצריך, אנחנו יודעים לנהל מאבק גם מול כשהסיכויים לרעתנו – ולנצח.

   חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד. חשוב לזכור, כי הסכום אינו כולל את עוגמת הנפש והכאב והסבל שיפסוק בית המשפט כחלק מהפיצויים. מבטיחים לעדכן אתכם בסכום הסופי שייפסק כשיהיה פסק דין, בינתיים, תזכרו שרשלנות רפואית – זה אנחנו.

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט