זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

  זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

   ייפוי כוח מתמשך – על קצה המזלג

   רוצים לדעת מהו ייפוי כוח מתמשך והאם הוא מתאים לכם? קראו את המאמר הבא – ותדעו!

   מידע לממנה – על קצה המזלג

   באמצעות ייפוי הכוח המתמשך ניתן לבחור מי יהיה מיופה הכוח, שיהיה אמון על ענייך הרפואיים, אם תגיע, חלילה, למצב של חוסר כשירות.  

   "הצעת החוק כוללת את האפשרות של אדם לתכנן את עתידו, ולמנות באמצעות ייפוי כוח מיוחד הנקרא "ייפוי כוח מתמשך", אדם אשר יהיה מוסמך לפעול ולהחליט בענייניו של הממנה, ולייצגו בקשר אליהם, אם הממנה יגיע למצב שבו הוא לא יהיה מסוגל עוד לקבל החלטות בשל מצבו הנפשי או השכלי. כמו כן, יוכל הממנה באמצעות ייפוי הכוח המתמשך לתת הנחיות מקדימות, שבהן ינחה את מיופה הכוח כיצד לפעול בנוגע לענייניו האישיים או הרכושיים, אם יגיע בהמשך חייו למצב של חוסר כשירות. אפשרויות אלה מביאות לידי ביטוי באופן מובהק את עקרון ההחלטה העצמאית וכיבוד הרצון של אדם."

   (מתוך הצעת חוק ייפוי כוח מתמשך)

   [הגדרה: "ממנה" – אדם שחותם על ייפוי כוח מתמשך למינוי מיופה כוח עבורו].

   עניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך

   • עניינים רכושיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים, לכספים ולהתחייבויות, לרבות ניהול חשבונות הבנק, אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק ועוד.
   • עניינים אישיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל העניינים (כולל העניינים הרפואיים ולמעט העניינים הרכושיים), לדוגמה: לטיפול ברווחה, באיכות החיים, בסיפוק הצרכים היומיומיים (מזון וביגוד למשל), בשמירה על אורח החיים התרבותי והדתי, בשיתוף הממנה בחיי קהילה פעילים (חוגים ומועדונים למשל), בדאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום, ככל שזה ניתן, באחריות לבחירת מקום מגורים (בבית או בדיור חוץ ביתי) והתאמתו לצרכי הממנה, בטיפול בענייני בריאות (מעקב רפואי שגרתי, בחירת מטפל מתחום מסוים) ועוד.
   • עניינים רפואיים בלבד – ניתן לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי.

   ** יש לשים לב כי מיופה הכוח אינו מוסמך לקבל החלטות/לתת הוראות בכל הקשור לטיפול רפואי בסוף החיים לפי חוק החולה הנוטה למות. ניתן לחתום בנוסף על ייפוי כוח/הנחיות מקדימות בעניין זה.

   ניתן למנות מיופה כוח לכלל העניינים באותו התחום או לחלקם בלבד, ניתן למנות מספר מיופי כוח באותו עניין, או מיופיי כוח שונים בנושאים שונים, וכן ניתן למנות מיופה כוח חליף, למקרה שמיופה הכוח הראשי סיים את תפקידו מכל סיבה שהיא.

   פעולות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך

   • מתן תרומות למי שצוין במפורש בסכום מצטבר שלא יעלה על 100,000 ₪.
   • מתן מתנות למי שצוין במפורש בסכום מצטבר שלא יעלה על 100,000 ₪.
   • מתן הלוואות למי שצוין במפורש בסכום מצטבר שלא יעלה על 100,000 ₪.
   • פעולה משפטית או מספר פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששווין בין 100,000 ₪ ל-500,000 ₪.
   • ביצוע פעולות במוצר פנסיוני (למעט חריגים).
   • מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית/טיפול/אשפוז.

    פעולות הדורשות אישור בית משפט

   • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
   • עסקה במקרקעין (למעט השכרה עד 5 שנים).
   • המחאה/שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.
   • השכרה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
   • הסתלקות מעיזבון.
   • תרומה/מתנה/פעולה משפטית בסכומים העולים על הקבוע בחוק.

    כניסת ייפוי הכוח לתוקף

   • ברירת המחדל בחוק היא קבלת חוות דעת מרופא מומחה כי הממנה אינו כשיר עוד לדאוג לענייניו.
   • ניתן לשנות ברירת מחדל זאת ולקבוע כל מנגנון של כניסה לתוקף, ובלבד שלא תהיה זו החלטה בלעדית של מיופה הכוח, וזאת על מנת להגן על הממנה מניצול לרעה ברגע משמעותי זה.
   • כלומר – ניתן לקבוע, לדוגמה, כי מיופה הכוח ואדם קרוב נוסף יעידו כי מהיכרותם עם הממנה הגיע השלב בו הממנה אינו יכול לדאוג לענייניו. ניתן גם לדרוש, לדוגמה, תעודת רופא מהרופא המטפל באותה עת רלוונטית.
   • בהתקיים התנאים לכניסה לתוקף, כפי שנקבעו על ידי הממנה, ועל מנת להכניס את ייפוי הכוח לתוקף, על מיופה הכוח למסור הצהרה בעניין לאפוטרופוס הכללי.

    פקיעת תוקף ייפוי הכוח

   • לפי תנאי שקבע הממנה בייפוי הכוח.
   • פטירת הממנה או מיופה הכוח.
   • חדלו להתקיים תנאי הכשירות במיופה הכוח.
   • מיופה הכוח מונה כבעל מקצוע ורישיונו נשלל.
   • מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה על התפטרותו.
   • מיופה הכוח היה בן זוג של הממנה וקשר הנישואין פקע.
   • מיופה הכוח היה ידוע בציבור של הממנה וחדל לקיים עמו משק בית משותף.

   ביטול ייפוי הכוח בידי הממנה

   • במסירת הודעה למיופה הכוח על ביטול.
   • מסירת הודעת הממנה לאפוטרופוס הכללי על ביטול (ממנה רשאי לכבול עצמו ולקבוע במפורש בייפוי הכוח כי לא יבוטל אף אם הוא יודיע על רצונו לבטלו במצב של אי כשירות).

   רוצים לדעת עוד?

   ליצירת קשר – הקליקו!

   למאמרים נוספים בתחום דיני משפחה – לחץ כאן

   הצלחות המשרד

   כמעט חסר תקדים – הצלחנו להפוך פסק דין שניתן בהסכמה

   משרדנו נחל הצלחה מרשימה בבית המשפט המחוזי, במסגרת ערעור על פסק דין שניתן בבית משפט השלום בקריות.

   נשים שעברו כריתת שד מקבלות את הזכויות שלהן בביטוח הלאומי

   עד לאחרונה, נשים שעברו כריתת שד ושחזור, קיבלו בסניפי הביטוח הלאומי מחצית מאחוזי הנכות המגיעים להן. למה? ככה!

   חיסכון במס שבח בשווי 20,000 ש"ח

   למעלה מ- 99,000 ש"ח!!! זה סכום הפיצויים שבית המשפט פסק ללקוחה שלנו, שנשברו לה 2 שיניים עקב קריסה של מיטת עיסוי

   פסק הדין הוא הצלחה גדולה מאוד, לא בגלל הסכום שנפסק, אלא מהסיבה שבמהלך המשפט, בית המשפט "גילה" את דעתו, והעריך את סכום הפיצויים בסך של כ-55,000 ₪ בלבד. וכאן נכנסנו למאבק כפול: גם מול הנתבע, וגם מול בית המשפט.

   חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   נפלה בכניסה למרפאה, ותפוצה בסכום של 85,000 ש"ח

   אישה שנתקלה במדרגה בכניסה למרפאה, קיבלה פיצויים בסך של 85,000 ש"ח.

   מדובר בסכום גבוה יחסית, מן הטעם, שלאישה לא נגרמה נכות, ולא נרגמו לה הפסדי השתכרות כתוצאה מאירוע הנפילה.

   רשלנות רפואית - הצלחה חסרת תקדים למשרדנו!

   בזכות חקירה נגדית מבריקה, מומחה מטעם בית המשפט (כירורג בכיר ממרכז הארץ) חזר בו מעדותו, והודה שבית החולים התרשל.

    

   תביעה בגין ליקויי בנייה

   מומחה מטעם בית המשפט קבע אובדן דמי שימוש ראויים בסך של 1,100 ש"ח לכל חודש במהלך תקופת הרטיבות.

    

   עוד הצלחה למשרדנו, והפעם – פתרון מהיר מחוץ לכותלי בית המשפט

   צ' חתמה על חוזה ושילמה את מלוא התמורה, בסך של למעלה מ-30,000 ₪. לצערה, התמורה שקיבלה בגין התשלום – הייתה שלא לשביעות רצונה, ולמעשה – הבינה כי נפלה במקרה תרמית. בתוך פחות מחודש ימים לאחר פנייתה אלינו, ולאחר משא ומתן אפקטיבי וממוקד, נחתם הסכם להשבת התמורה לצ' (בניכוי הוצאות עבודה ריאליות). שמחנו לעמוד לשירותה של צ', במהירות, ביעילות, ובלי להגיע לבית המשפט.

    

   190,000 ש"ח פיצויים ללקוח שלנו שעבר תאונת דרכים, למרות שהשכר החודשי שלו לא נפגע

   אחת מההצדקות לפיצוי בדיני נזיקין היא "שינוי מצב לרעה". אדם שעובר תאונה ונגרם לו נזק, סביר להניח שמצבו ישתנה לרעה בעקבות התאונה. האינדיקציה החזקה ביותר לשינו

   50,000 ש"ח פיצויים, בגלל רשלנות רפואית בניתוח פלסטי

   לקוחה שלנו ביצעה ניתוח לשאיבת שומן, בעלות של כ- 12,000 ש"ח. הניתוח לא הצליח (בלשון המעטה), אז תבענו את חברת הפלסטיקה. תוך זמן קצר ניצחנו, וזכינו בסך של כ- 50,000 ש"ח. אז רשמנו לפניכם, אם אתם צריכים עורך דין לרשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים – זה אנחנו!

   ניצחון מוחץ לפני שהגענו לבית המשפט

   איך עשינו את זה? הנה הסיפור, בקצרה: מעשה בחברת תוכנה (הלקוחה שלנו) שהתקשרה עם חברה שמתמחה בהענקת אשראי חוץ בנקאי ללקוחות פרטיים.

   רשלנות בטיפול שיניים

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד.

    

   פיצוי בסך של 150,000 ש"ח בתאונת דרכים, למרות שלא נגרם נזק משמעותי

   נכון שלכל אחד מאיתנו יש חבר או קרוב משפחה שהיה מעורב בתאונת דרכים, ואף על פי שלא קרה לו כלום הוא קיבל פיצוי בסך של 150,000 ש"ח.

    

   מעבירים הרצאות ללשכת עורכי הדין

   כל כך מקצועיים במקרקעין, שאנחנו מעבירים הרצאות בענייני מקרקעין, מטעם לשכת עורכי הדין.

   כבוד לעורכת הדין (המלומדת) סיון שחר ממשרדנו!

   תביעה בגין הטרדה מינית - ניצחון מרשים למשרדנו

   הקטינה, בשנות העשרה לחייה, הגיעה למשרדנו לאחר שהעבריין שתקף אותה מינית הורשע בביצוע עבירות מין. הגשנו בשם הנערה, תביעה בגין הטרדה מינית, נגד התוקף. על מנת להביא את התוקף לדין, ולהבטיח שהתוקף ישלם על הנזקים שנגרמו לנערה.

   אמת היא שכל הון שבעולם לא יוכל לפצות על הכאב, ההשפלה, והפגיעה העצומה שחוותה הנערה. אולם כחלק ממלחמת הצדק שניהלנו נגד התוקף, משרדנו עמד על כך שהפיצוי שהוא ישלם לתובעת, יהיה גבוה דיו כדי להרתיע אותו ולאפשר לנערה בסיס להחלמה וחזרה למסלול חייה התקין.

   משרדנו ניצח בתביעה סבוכה ביותר, שתחילתה בשנת 2012, והחזיר לקשישה את הזכות הבסיסית ביותר – הזכות לחירות על גופה ונפשה

   שלומית כהן (שם בדוי) הגיעה למשרדנו וביקשה שנייצג אותה מול רשויות החוק. המדינה ומחלקת הרווחה קבעו ששלומית אינה יכולה לדאוג לענייניה, ולכן מינו לה אפוטרופוס על גופה ורכושה, כך שהיכולת להחליט מה טוב עבורה נשללה ממנה ביום בהיר אחד.

   נפגעה בתאונת דרכים, ותקבל פיצוי בסך של כ- 1,260,000 ₪!

   עוד הישג מרשים למשרדנו.

   רונית ברכה (שם בדוי), נפגעה בתאונת דרכים, בהיותה בת 44.

   נקלע לקרב יריות, וקיבל פיצויים מפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמיד.

   בחופש הגדול שלפני כיתה י', מאיר (שם בדוי) נקלע לאירוע ירי סמוך לביתו. לא פחות מארבעה קליעים פילחו את פלג גופו העליון, והוא הובהל לבית החולים, כשהוא מורדם ומונשם, במצב אנוש.
   מכיוון שמאיר היה תלמיד בזמן אירוע הירי, הגשנו תביעה נגד חברת הביטוח, אשר מבטחת את כל תלמידי ישראל, בפוליסת תאונות אישיות.

   לא הרבה יודעים, אך לכל תלמיד בישראל יש ביטוח תאונות אישיות, אשר חל על כל תלמיד, בכל זמן, ובכל מקום בו נמצא התלמיד, גם אם התאונה אירעה בלי קשר לפעילות המוסד החינוכי. כך לדוגמה, גם אם התלמיד נפצע במהלך החופש הגדול, בחוף הים, במגרש משחקים, או כתוצאה ממעשי אלימות, הוא עשוי להיות זכאי לפיצויים מחברת הביטוח.

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט
   צרו קשר