כעורך דין לשון הרע בחיפה אני יודע, שתביעות לשון הרע הופכות לאט לאט, למחזה נפוץ מאוד. ריבוי הרשתות החברתיות, המהירות שבה אדם יכול לפרסם כל דבר שעולה על רוחו, החשיפה המהירה לפרסום, וההפצה המהירה שלו, גרמו לעלייה משמעותית בהגשת תביעת לשון הרע

זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

  זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

   עורך דין לשון הרע בחיפה

   כעורך דין לשון הרע בחיפה אני יודע, שתביעות לשון הרע הופכות לאט לאט, למחזה נפוץ מאוד. ריבוי הרשתות החברתיות, המהירות שבה אדם יכול לפרסם כל דבר שעולה על רוחו, החשיפה המהירה לפרסום, וההפצה המהירה שלו, גרמו לעלייה משמעותית בהגשת תביעת לשון הרע. בהיותנו עורכי דין, אשר מתמחים בתביעות לשון הרע בחיפה והצפון, אנו מגישים לכם את השלבים בניהול תביעת לשון הרע. כפי שנראה, ישנם ארבעה שלבים עיקריים: האחד, האם הפרסום עלול לפגוע באדם מסויים. השלב השני, האם ניתן להבין למי הפרסום מתייחס? השלב השלישי, בחינת טענות ההגנה. והשלב האחרון, מהם הפיצויים שבית המשפט יפסוק.

    

   הבחינה הראשונה של עורך דין לשון הרע: האם הפרסום עלול לפגוע?

   הוראת סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע קובעת כי לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול:

   (1)   להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

   (2)   לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

   (3)   לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

   (4)   לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;"

   כלומר, השלב הראשון בתביעת לשון הרע, הוא להוכיח האם הפרסום עלול לפגוע. יש לשים לב, שאין צורך להוכיח שהפרסום פוגע בפועל באדם מסוים. די בכך שהוא עלול לפגוע בשם הטוב, כדי לצלוח את השלב הראשון בהצלחה.

   למעשה, בשלב הזה אנחנו בוחנים את הפרשנות של הפרסום, ובודקים, האם הוא אכן עלול לפגוע באדם מסוים. כך לדוגמה, נפסק, כי פרסום שאלה רטורית ייחשב לפרסום שעלול לפגוע, וכי ייחוס של חשדות, גם עלול להיחשב, לפרסום שעלול לפגוע.

    

   במי הפרסום עלול לפגוע? הפרספרקטיבה של משרדנו המוביל בחיפה

   השלב השני בתביעת לשון הרע היא להוכיח במי הפרסום עלול לפגוע. כלומר, כל אדם שטוען שהוא נפגע מלשון הרע, עליו להוכיח, כי הפרסום מתייחס אליו, וכי אנשים הבינו, שהוא האדם שאליו מכוון הפרסום.

   ומה קורה אם שמו של האדם אינו מופיע במפורש בטקסט?

   פעמים רבות, אנשים מפרסמים תכנים פוגעניים, תוך שהם אינם מציינים במפורש למי הם מתכוונים. זאת, במטרה להימנע מתביעת לשון הרע. כל עורך דין ללשון הרע בחיפה יודע, שלשם כך בדיוק נועדה הוראת סעיף 3 לחוק איסור לשון הרע. הוראה זו קובעת  שגם אם שמו של אדם אינו מופיע באופן מפורש, יתכן שניתן יהיה לעמוד על זהותו, מבין השורות, או מנסיבות חיצוניות: "אין נפקא מינה אם לשון הרע הובעה במישרין ובשלמות, או אם היא והתייחסותה לאדם הטוען שנפגע בה משתמעות מן הפרסום או מנסיבות חיצוניות, או מקצתן מזה ומקצתן מזה".

   במילים אחרות, ייחוס התוכן הפוגעני לאדם מסוים, עלול להשתמע מהפרסום עצמו ("מבין השורות"), או מנסיבות חיצוניות, או מקצתן מזה, ומקצתן מזה. במקרה כזה, מי שתובע בגין לשון הרע, יצטרך להוכיח, שניתן היה להבין שהפרסום כוון אליו.

    

   מומחיותו של עורך דין ללשון הרע – האם מתקיימות טענות הגנה?

   אם ניתן להוכיח את שני השלבים הראשוני – כלומר, שישנו תוכן שעלול לפגוע (שלב ראשון), באדם כלשהו (שלב שני), הרי שמדובר בלשון הרע. במקרה כזה עורך דין לשון הרע בחיפה יבחן, האם מתקיימות טענות ההגנה שקבועות בחוק איסור לשון הרע. ישנם שתי טענות הגנה עיקריות, שעשויות לסייע למי שנתבע בגין לשון הרע. האחת, טענת ההגנה "אמת דיברתי". השנייה, טענת ההגנה "פרסום בתום לב".

   "אמת דיברתי" היא טענת הגנה, לפיה, הפרסום הפוגעני הוא אמת. כדי שטענת ההגנה "אמת דיברתי" תתקבל, צריך לעמוד במספר תנאים. התנאי הראשון, יש להוכיח שהעובדות שפורסמו הן אמת. התנאי השני הוא להוכיח שיש "עניין ציבורי" בפרסום. עניין ציבורי, פירושו, שהתועלת הציבורית בפרסום, עולה על הנזק שנגרם לשם הטוב של האדם שאליו מכוון הפרסום המכפיש. כך לדוגמה, פרסום כי אדם מסוים הורשע בהטרדה מינית, במטרה לסכל את כוונותיו לפתוח חוג ריקוד לילדים, עשויה לזכות בהגנת "אמת הפרסום".

   "פרסום בתום לב" כשמה כן היא. מי שטוען לה יצטרך להוכיח כי הוא פעל בתום לב. בנוסף, הוראת סעיף 15 לחוק איסור לשון הרע קובעת מספר נסיבות, שהתקיימותן, מהווה חזקה שהפרסום נעשה בתום לב. הוראת סעיף 16 (ב) לחוק איסור לשון הרע קובעת, כי ישנן נסיבות מסוימות, שהתקיימותן עלולה להעיד על כך, שהפרסום נעשה שלא בתום לב:

   (1) הדבר שפורסם לא היה אמת והוא לא האמין באמיתותו;
   (2) הדבר שפורסם לא היה אמת והוא לא נקט לפני הפרסום אמצעים סבירים להיווכח אם אמת הוא אם לא;
   (3) הוא נתכוון על ידי הפרסום לפגוע במידה גדולה משהיתה סבירה להגנת הערכים המוגנים על-ידי סעיף 15.

   בנוסף, נקבע בפסיקה, כי היעדר בדיקות ביחס לאמיתות הפרסום, כדי לאשש, או להפריך, את נכונות הפרסום, מהווה חוסר תום לב. גם פרסום שאינו מידתי ייחשב לפרסום שלא בתום לב. לדוגמה: אם ישנן שמועות על אדם שביצע תאונת "פגע וברח", די בכך שנפנה את המידע שברשותנו למשטרה. הצגת החשדות ברשת הפייסבוק עלולה להיות לא מידתית. כמו כן, התבססות על שמועות שאינן מבוססות, והיעדר חרטה על העוול שנגרם למושא הפרסום, עלולים גם הם להצביע על כך שהפרסום נעשה שלא בתום לב.

    

   משרדנו צבר ניסיון רב והצלחות מרובות גם במקרים מורכבים מאוד. לקריאת מקצת הצלחות משרדנו – לחצו כאן. לקריאת אתגרים מעניינים, המבוססים על סיפורים אמיתיים – לחצו כאן.

    

   מהם סכומי הפיצויים שייפסקו? הערכתו של משרד מוביל ללשון הרע בחיפה

   עם עברנו את כל השלבים: יש פרסום שעלול לפגוע, הפרסום כוון למישהו קונקרטי, ולא מתקיימות טענות ההגנה, בית המשפט יקבע מהם הפיצויים שצריך לפסוק לזכות מי שנפגע מלשון הרע. על מנת לעמוד על הפיצויים שניתן לפסוק, יש להבין תחילה, מהן המטרות של חוק איסור לשון הרע, והפיצויים שנפסקים בגינו.

   המטרות של חוק איסור לשון הרע

   כמשרד עורכי דין שמתמחה בלשון הרע בחיפה והצפון אנחנו יודעים שלחוק איסור לשון הרע ישנן שלוש תכליות: התכלית האחת היא לפצות על השם הטוב של הנפגע. התכלית השנייה לחנך את הציבור, כי שמו של אדם אינו הפקר. התכלית השלישית היא עונשית. כלומר, מטרתה להעניש, אם הפרסום נעשה בכוונה תחילה כדי לפגוע.

   הנזק שנגרם כתוצאה מהפרסום הפוגעני

   הנזק העיקרי שנגרם בלשון הרע הוא בשם הטוב. במקרה כזה, קשה מאוד להוכיח נזק. ולכן, על הנפגע לספק לבית המשפט תשתית ראייתית להערכת הנזק. כך לדוגמה, התפטרות ממקום עבודה לאחר פרסומים מכפישם נגד אחד העובדים, עשויה לספק תשתית ראייתית להערכת גובה הנזק.

   הנזק לשמו הטוב של האדם טומן בחובו שני היבטים: היבט אישי, והיבט רכושי. ההיבט הרכושי, מדובר על המוניטין של האדם, לדוגמה, כאיש מקצוע או כנותן שירותים. בתי המשפט פסקו, כי ניתן ללמוד אודותיו, "באמצעות ראיות עקיפות, הקשורות באופיו של הפרסום, בהיקף תפוצתו ובמידת עוצמתה של הפגיעה"

   ההיבט האישי טומן בחובו, את שמו הטוב של האדם, באשר הוא אדם. באשר להיבט האישי, בתי המשפט פסקו, כי ניתן ללמוד אודות הנזק שנגרם להיבט זה, "מעדות הנפגע, ממהלך חייו בעקבות הפרסום, ומאופיו של הפרסום עצמו, תוך הערכה שיפוטית המתבססת על הגיון וניסיון חיים". בהקשר זה, יש לציין את החזקה, לפיה, פרסום לשון הרע, שכשלעצמו, גורם נזק כללי לשמו הטוב של הנפגע.

   במידה שנפגע מפרסום לשון הרע לא הצליח להוכיח את הנזקים שנגרמו לו, הוא רשאי לעתור לפיצוי הסטטוטורי, אשר קבוע בהוראת סעיף 7א(ב), ו- (ג) לחוק איסור לשון הרע.

   הוכחת כוונה לפגוע

   ככל שכוונת המפרסם היתה לפגוע במושא הפרסום, כך יגדל סכום הפיצויים שיפסקו לחובתו. זאת, על מנת להגשים את שלוש התכליות, אשר עומדות ביסוד פסיקת הפיצויים. אלא שנשאלת השאלה, כיצד מוכיחים כוונה לפגוע?

   מקובל להניח כי המונח המונח "כוונה לפגוע" משתרע על הרצון, המניע, או המטרה, של המפרסם. על הרצון, המטרה, והמניע, של המפרסם, ניתן ללמוד, גם, מנסיבות חיצוניות, ומהתנהגותו של המפרסם, לפני הפרסום, ולאחריו. בנוסף, פרסום שאינו מידתי, היינו פרסום, אשר ההכפשה שבו, חורגת מהדרוש לצורך הגשמת מטרת הפרסום, מהווה פרסום בכוונה לפגוע. עוד נפסק, כי הסתרת המקורות שעומדים, כביכול, ביסוד המידע הפוגעני, והיעדר בירור ראשוני לאימות המידע, מלמדים, כל אחד בתורם, על כוונה לפגוע במושא הפרסום.

    

   בשורה התחתונה – פיצויים שפסקו בתי המשפט

   במקרה אחד, החמיר בית המשפט המחוזי בתל אביב, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, עם סטודנטית, אשר הוציאה את דיבתו של המרצה שלה, וטענה שהטריד אותה מינית. בית משפט השלום, פסק לזכות הסטודנטית סך של 50,000 ₪, בעוד בית המשפט המחוזי פסק לזכות הסטודנטית סך של 260,000 ₪, ושכ"ט בסך של 50,000 ₪.

   במקרה שני, פסק בית המשפט המחוזי, כי המפרסם ישלם לתובע סך של סך 300,000 ₪ וכן הוצאות בסך 35,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 65,000 ₪. בית המשפט מחוזי הטעים, כי רק פיצוי בסכום של מאות אלפי שקלים בודדים, מוביל לקבלת שלוש התכליות העומדות ביסוד פסיקת פיצויים, ומרתיע מעוולים.

   במקרה שלישי, בית המשפט המחוזי בתל אביב, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, קיבל ערעור על גובה הפיצויים שנפסקו. המפרסם רמז כי מעשי התובע מהווים עבירה על כללי לשכת עורכי הדין. לפיכך, בעוד בית משפט השלום פסק לזכות התובע סך של 59,410 ₪ וכן הוצאות משפט, בית המשפט המחוזי פסק לזכות הנפגע סך של 150,000 ₪, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 25,000 ₪. בין היתר, מן הטעם, שמדובר למעשה בנזק לא ממוני, אשר התובע אינו צריך להוכיח את גובהו (כנדרש בהוכחת נזק מיוחד), אלא די להוכיח כי אכן נגרם נזק, והפיצוי שיפסק ייגזר מכלל הנסיבות.

    

   פרסמו נגדכם פרסום פוגעני? תבעו אתכם בגין לשון הרע? מוזמנים לפנות אלינו, ונסייע בשמחה.

    

   נותרו לכם שאלות? השאירו פרטים מטה ותקבלו את כל התשובות.

   רוצים לקרוא עלינו עוד? אתם יכולים לטייל כאן באתר, או לבקר אותנו בפייסבוק, או באינסטגרם.

   תחומי התמחות נוספים

    • מה זה פוסט טראומה? • פריצת דיסק בצבא • התקף לב כתוצאה מהעבודה • הטרדה מינית בעבודה - האם זו תאונת עבודה? • האם הטרדה מינית נחשבת תאונת עבודה? • מהו קשר סיבתי בתאונת עבודה • התקף לב בעבודה כתאונת עבודה • אלימות בזמן העבודה - האם הם נחשבים לתאונות עבודה? • האם תקיפה מינית בדרך לעבודה או ממנה נחשבת לתאונת עבודה? • האם אירוע אלימות בדרך לעבודה יחשב לתאונת עבודה? • תאונת עבודה ביום כיף או בהשתלמות • תקנה 18 לנפגעי עבודה – נפגעי עבודה עם נכות זמנית • תקנה 15 לנפגעי עבודה - סיוע לעובדים שאינם מסוגלים לחזור לעבודה • זכויות נפגעי תאונות עבודה - מדריך מקיף • פוסט טראומה בצבא • פיצויים בגין אירוע ירי – האם מדובר בתאונה? • ירי במהלך העבודה – האם מדובר בתאונת עבודה? • לשון הרע - אסטרטגיה ופיצויים • תאונה במהלך תיקון רכב – האם זו תאונת דרכים? • שלבים בתביעה לתאונת עבודה – מדריך לפיצוי מקסימלי • תאונת דרכים בעבודה • חייל שנפגע בתאונת דרכים - את מי כדאי לתבוע? • תביעה לפיצויים ברשלנות רפואית – אסטרטגיה לניצחון • תאונת דרכים ללא מגע פיזי - האם אתם זכאים לפיצויים? • שלבים בתביעת תאונת דרכים - מדריך לפיצוי מקסימלי • עורך דין ללשון הרע – חופש הביטוי והזכות לשם טוב • תביעת לשון הרע – מהו סוד הניצחון? • תביעה לפיצויים בתאונת דרכים • נזק נפשי בשירות הצבאי: כללי אצבע • עורך דין רשלנות רפואית בחיפה • חיילים שחלו בקרוהן במהלך השירות הצבאי • חיילים שחלו בסוכרת במהלך השירות הצבאי • שינויים דרמטיים בחוק נכי צה"ל • פסיקה תקדימית של בית המשפט העליון • תביעה שמוגשת בגלל נזק אורתופדי מבלי שהיתה תאונה ספציפית • נזק נפשי כתוצאה מהשירות הצבאי: כללי אצבע • נזק שנגרם כתוצאה מניתוח בצבא • חיילי צה"ל שנפגעו במהלך חופשה

   הצלחות המשרד

   כמעט חסר תקדים – הצלחנו להפוך פסק דין שניתן בהסכמה

   משרדנו נחל הצלחה מרשימה בבית המשפט המחוזי, במסגרת ערעור על פסק דין שניתן בבית משפט השלום בקריות.

   נשים שעברו כריתת שד מקבלות את הזכויות שלהן בביטוח הלאומי

   עד לאחרונה, נשים שעברו כריתת שד ושחזור, קיבלו בסניפי הביטוח הלאומי מחצית מאחוזי הנכות המגיעים להן. למה? ככה!

   חיסכון במס שבח בשווי 20,000 ש"ח

   למעלה מ- 99,000 ש"ח!!! זה סכום הפיצויים שבית המשפט פסק ללקוחה שלנו, שנשברו לה 2 שיניים עקב קריסה של מיטת עיסוי

   פסק הדין הוא הצלחה גדולה מאוד, לא בגלל הסכום שנפסק, אלא מהסיבה שבמהלך המשפט, בית המשפט "גילה" את דעתו, והעריך את סכום הפיצויים בסך של כ-55,000 ₪ בלבד. וכאן נכנסנו למאבק כפול: גם מול הנתבע, וגם מול בית המשפט.

   חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   נפלה בכניסה למרפאה, ותפוצה בסכום של 85,000 ש"ח

   אישה שנתקלה במדרגה בכניסה למרפאה, קיבלה פיצויים בסך של 85,000 ש"ח.

   מדובר בסכום גבוה יחסית, מן הטעם, שלאישה לא נגרמה נכות, ולא נרגמו לה הפסדי השתכרות כתוצאה מאירוע הנפילה.

   רשלנות רפואית - הצלחה חסרת תקדים למשרדנו!

   בזכות חקירה נגדית מבריקה, מומחה מטעם בית המשפט (כירורג בכיר ממרכז הארץ) חזר בו מעדותו, והודה שבית החולים התרשל.

    

   תביעה בגין ליקויי בנייה

   מומחה מטעם בית המשפט קבע אובדן דמי שימוש ראויים בסך של 1,100 ש"ח לכל חודש במהלך תקופת הרטיבות.

    

   עוד הצלחה למשרדנו, והפעם – פתרון מהיר מחוץ לכותלי בית המשפט

   צ' חתמה על חוזה ושילמה את מלוא התמורה, בסך של למעלה מ-30,000 ₪. לצערה, התמורה שקיבלה בגין התשלום – הייתה שלא לשביעות רצונה, ולמעשה – הבינה כי נפלה במקרה תרמית. בתוך פחות מחודש ימים לאחר פנייתה אלינו, ולאחר משא ומתן אפקטיבי וממוקד, נחתם הסכם להשבת התמורה לצ' (בניכוי הוצאות עבודה ריאליות). שמחנו לעמוד לשירותה של צ', במהירות, ביעילות, ובלי להגיע לבית המשפט.

    

   190,000 ש"ח פיצויים ללקוח שלנו שעבר תאונת דרכים, למרות שהשכר החודשי שלו לא נפגע

   אחת מההצדקות לפיצוי בדיני נזיקין היא "שינוי מצב לרעה". אדם שעובר תאונה ונגרם לו נזק, סביר להניח שמצבו ישתנה לרעה בעקבות התאונה. האינדיקציה החזקה ביותר לשינו

   50,000 ש"ח פיצויים, בגלל רשלנות רפואית בניתוח פלסטי

   לקוחה שלנו ביצעה ניתוח לשאיבת שומן, בעלות של כ- 12,000 ש"ח. הניתוח לא הצליח (בלשון המעטה), אז תבענו את חברת הפלסטיקה. תוך זמן קצר ניצחנו, וזכינו בסך של כ- 50,000 ש"ח. אז רשמנו לפניכם, אם אתם צריכים עורך דין לרשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים – זה אנחנו!

   ניצחון מוחץ לפני שהגענו לבית המשפט

   איך עשינו את זה? הנה הסיפור, בקצרה: מעשה בחברת תוכנה (הלקוחה שלנו) שהתקשרה עם חברה שמתמחה בהענקת אשראי חוץ בנקאי ללקוחות פרטיים.

   רשלנות בטיפול שיניים

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד.

    

   פיצוי בסך של 150,000 ש"ח בתאונת דרכים, למרות שלא נגרם נזק משמעותי

   נכון שלכל אחד מאיתנו יש חבר או קרוב משפחה שהיה מעורב בתאונת דרכים, ואף על פי שלא קרה לו כלום הוא קיבל פיצוי בסך של 150,000 ש"ח.

    

   מעבירים הרצאות ללשכת עורכי הדין

   כל כך מקצועיים במקרקעין, שאנחנו מעבירים הרצאות בענייני מקרקעין, מטעם לשכת עורכי הדין.

   כבוד לעורכת הדין (המלומדת) סיון שחר ממשרדנו!

   תביעה בגין הטרדה מינית - ניצחון מרשים למשרדנו

   הקטינה, בשנות העשרה לחייה, הגיעה למשרדנו לאחר שהעבריין שתקף אותה מינית הורשע בביצוע עבירות מין. הגשנו בשם הנערה, תביעה בגין הטרדה מינית, נגד התוקף. על מנת להביא את התוקף לדין, ולהבטיח שהתוקף ישלם על הנזקים שנגרמו לנערה.

   אמת היא שכל הון שבעולם לא יוכל לפצות על הכאב, ההשפלה, והפגיעה העצומה שחוותה הנערה. אולם כחלק ממלחמת הצדק שניהלנו נגד התוקף, משרדנו עמד על כך שהפיצוי שהוא ישלם לתובעת, יהיה גבוה דיו כדי להרתיע אותו ולאפשר לנערה בסיס להחלמה וחזרה למסלול חייה התקין.

   משרדנו ניצח בתביעה סבוכה ביותר, שתחילתה בשנת 2012, והחזיר לקשישה את הזכות הבסיסית ביותר – הזכות לחירות על גופה ונפשה

   שלומית כהן (שם בדוי) הגיעה למשרדנו וביקשה שנייצג אותה מול רשויות החוק. המדינה ומחלקת הרווחה קבעו ששלומית אינה יכולה לדאוג לענייניה, ולכן מינו לה אפוטרופוס על גופה ורכושה, כך שהיכולת להחליט מה טוב עבורה נשללה ממנה ביום בהיר אחד.

   נפגעה בתאונת דרכים, ותקבל פיצוי בסך של כ- 1,260,000 ₪!

   עוד הישג מרשים למשרדנו.

   רונית ברכה (שם בדוי), נפגעה בתאונת דרכים, בהיותה בת 44.

   נקלע לקרב יריות, וקיבל פיצויים מפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמיד.

   בחופש הגדול שלפני כיתה י', מאיר (שם בדוי) נקלע לאירוע ירי סמוך לביתו. לא פחות מארבעה קליעים פילחו את פלג גופו העליון, והוא הובהל לבית החולים, כשהוא מורדם ומונשם, במצב אנוש.
   מכיוון שמאיר היה תלמיד בזמן אירוע הירי, הגשנו תביעה נגד חברת הביטוח, אשר מבטחת את כל תלמידי ישראל, בפוליסת תאונות אישיות.

   לא הרבה יודעים, אך לכל תלמיד בישראל יש ביטוח תאונות אישיות, אשר חל על כל תלמיד, בכל זמן, ובכל מקום בו נמצא התלמיד, גם אם התאונה אירעה בלי קשר לפעילות המוסד החינוכי. כך לדוגמה, גם אם התלמיד נפצע במהלך החופש הגדול, בחוף הים, במגרש משחקים, או כתוצאה ממעשי אלימות, הוא עשוי להיות זכאי לפיצויים מחברת הביטוח.

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט
   צרו קשר