זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

  זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

   מה זה קיפוח בעלי מניות, ומה בית המשפט יעשה בנידון?

   המאמר שלפניכם יסביר להם מהי תביעה שמוגשת בגין קיפוח בעלי מניות. מתוך המאמר ניתן יהיה להבין, מהי חשיבות העצומה שבפנייה לעורך דין מסחרי, אשר בקיא בדיני חברות.

   איסור על קיפוח

   הוראת ס' 191 לחוק החברות קובעת כי אסור לבעלי מניות הרוב, לקפח את בעלי מניות המיעוט. אם בעלי מניות הרוב מקפחים את בעלי מניות המיעוט, בית השפט רשאי להסיר את הקיפוח.

   "(א) התנהל ענין מענייניה של חברה בדרך שיש בה משום קיפוח של בעלי המניות שלה, כולם או חלקם, או שיש חשש מהותי שיתנהל בדרך זו, רשאי בית המשפט, לפי בקשת בעל מניה, לתת הוראות הנראות לו לשם הסרתו של הקיפוח או מניעתו, ובהן הוראות שלפיהן יתנהלו עניני החברה בעתיד, או הוראות לבעלי המניות בחברה, לפיהן ירכשו הם או החברה כפוף להוראות סעיף 301, מניות ממניותיה.

   (ב) הורה בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), יובאו בתקנון החברה ובהחלטותיה השינויים המתחייבים מכך, כפי שיקבע בית המשפט, ויראו שינויים אלה כאילו נתקבלו כדין בידי החברה; עותק מן ההחלטה יישלח לרשם החברות, ואם החברה היא חברה ציבורית – לרשות ניירות ערך."

   מהו קיפוח?

   על רקע הוראה זו, נשאלת השאלה, מהו קיפוח? אלו פעולות תיחשבנה לפעולות מקפחות? פעולה מקפחת היא פעולה שפוגעת בציפייה הלגיטימית של הצדדים. כך, לדוגמה, פסק בית המשפט העליון בעניין ע"א 275/89 דוידזון נגד אורנשטיין, פ"מ מו(1) 125, 131: "קיפוח יתקיים כל אימת שתהיה פגיעה בציפיות הלגיטימיות של הצדדים,  אפילו אין בהתנהגות המשמשת בסיס לתביעה משום הפרת זכות […] בחברה שהיא מעין שותפות קיימת ציפייה לגיטימית של הצדדים לניהול משותף של החברה. לכן, התנהגות הפוגעת בציפייה זו עשויה לשמש בסיס לתביעה בגין קיפוח."

   כך גם פסק בית המשפט העליון בעניין רע"א 9646/04 חסקי נגד מיכלסון, פ"ד נט(3) 380, 383: "עסקינן בחברה פרטית, שבה יש שני בעלי מניות עיקריים, ושהתנהלה על בסיס יחסי אמון וידידות בין מנהליה, שגם החזיקו בעקיפין במניותיה. בית-משפט קמא צדק כאשר אפיין את החברה כ"מעין שותפות". בחברה כזו קיימת "…ציפייה לגיטימית של הצדדים לניהול משותף של החברה". על-כן נקבע כי "…התנהגות הפוגעת בציפייה זו עשויה לשמש בסיס לתביעה בגין קיפוח."

   במילים אחרות, שאלת המפתח תהיה מהי הציפיות הלגיטימיות של הצדדים? והאם פעולה מסוימת, חורגת מהציפייה הלגיטימית?

   מה רשאי בית המשפט לעשות במקרה של קיפוח בעלי המניות?

   במידה והפעולה היא פעולה מקפחת, בית המשפט רשאי להסיר את הקיפוח. בית המשפט העליון פסק, בעניין ע"א 6290/17 מגנזי נגד לוי,  מהם השיקולים שיש לשקול בבואנו לקבוע את המנגנון להסרת הקיפוח:

   "אל תוך סל השיקולים הצריכים לקביעת המנגנון להסרת הקיפוח או להפרדת הכוחות בחברה, ניתן להשליך, בין היתר, את השיקולים הבאים: שיקולי צדק; תום הלב וניקיון הכפיים של כל צד; נכונותו של צד לפתור את הסכסוך בדרכי שלום; מידת הקיפוח; האחזקות של כל צד וגובה השקעתו; התועלות שיפיק כל צד מול הנזקים שייגרמו לכל צד כתוצאה מהסעד שיינתן; נזקים שייגרמו עקב כך לצדדים שלישיים כמו עובדים וספקים […] הזיקה המיוחדת של כל צד לחברה או לתחומי עיסוקיה; ופערי הכוחות בין הצדדים – הן פערי כוחות כלכליים והן פערים במישורים אחרים".

   במילים אחרות, השיקולים שבית המשפט פוסק הם מגוונים. למעשה, לבית המשפט יש שיקול דעת רחב מאוד, כשהוא שוקל כיצד הוא מסיר את הקיפוח. מכאן נובעת החשיבות העצומה שבפנייה לעו"ד מסחרי, שבקיא בדיני חברות בכלל, ובקיפוח בעלי המניות בפרט.

   למאמרים נוספים בתחום משפט מסחרי – לחץ כאן

    

   הצלחות המשרד

   כמעט חסר תקדים – הצלחנו להפוך פסק דין שניתן בהסכמה

   משרדנו נחל הצלחה מרשימה בבית המשפט המחוזי, במסגרת ערעור על פסק דין שניתן בבית משפט השלום בקריות. פסק הדין בבית משפט השלום ניתן מכוח ס' 79א לחוק בתי המשפט. כידוע, סיכויי הערעור על פסק דין שכזה הם קלושים עד אפסיים. אולם, משרדנו לא אמר נואש, וכנגד כל הסיכויים – ולאחר ביצוע מחקר עובדתי ומשפטי מעמיק – הצליח משרדנו להפוך את פסק הדין שניתן בבית משפט השלום, ובית המשפט המחוזי פסק לטובת הלקוח שלנו פיצויים בסך של 60,000 ₪ (!) בתוספת הוצאות משפט. אכן, משפט שתוצאתו הוא דין צדק.

   נשים שעברו כריתת שד מקבלות את הזכויות שלהן בביטוח הלאומי

   עד לאחרונה, נשים שעברו כריתת שד ושחזור, קיבלו בסניפי הביטוח הלאומי מחצית מאחוזי הנכות המגיעים להן. למה? ככה! בעקבות פנייה של משרדנו לביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי הוציא חוזר שבו בוטלה ההנחיה ליתן רק מחצית מאחוזי הנכות המגיעים לנשים שעברו כריתת שד. מעתה ואילך, נשים אלו יקבלו את מלוא הזכויות שלהן.

   חיסכון במס שבח בשווי 20,000 ש"ח

   למעלה מ- 99,000 ש"ח!!! זה סכום הפיצויים שבית המשפט פסק ללקוחה שלנו, שנשברו לה 2 שיניים עקב קריסה של מיטת עיסוי

   פסק הדין הוא הצלחה גדולה מאוד, לא בגלל הסכום שנפסק, אלא מהסיבה שבמהלך המשפט, בית המשפט "גילה" את דעתו, והעריך את סכום הפיצויים בסך של כ-55,000 ₪ בלבד. וכאן נכנסנו למאבק כפול: גם מול הנתבע, וגם מול בית המשפט. לשמחתנו, את המאבק הכפול סיימנו בניצחון כפול: בית המשפט פסק לטובתנו פיצויים הגבוהים בכמעט פי 2 מהפיצויים אותם ראה בית המשפט כפיצויים סבירים. כי כאלה אנחנו, כשצריך, אנחנו יודעים לנהל מאבק גם מול כשהסיכויים לרעתנו – ולנצח.

   חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד. חשוב לזכור, כי הסכום אינו כולל את עוגמת הנפש והכאב והסבל שיפסוק בית המשפט כחלק מהפיצויים. מבטיחים לעדכן אתכם בסכום הסופי שייפסק כשיהיה פסק דין, בינתיים, תזכרו שרשלנות רפואית – זה אנחנו.

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט