זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

  זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

   הפרת חובת אמון – החובות של המנהלים כלפי החברות

   במאמר שלפניכם תקראו על הפרת חובת אמון של נושאי משרה בחברה בע"מ. לשם כך, נבין, תחילה, מהי חובת האמון. לאחר מכן, ניתן דוגמאות למקרים שבהם מתרחשת הפרת חובת אמון. מקריאת המאמר תעלה החשיבות העצומה שיש בפנייה לעורך דין מסחרי, במקרים של הפרת חובת אמון.

   איסור על הפרת חובת אמון

   הוראת סעיף 254 לחוק החברו קובעת את האיסור על הפרת חובת אמון. חובת האמון חלה על כל נושאי המשרה בחברה:

   (א) נושא משרה חב חובת אמונים לחברה, ינהג בתום לב ויפעל לטובתה, ובכלל זה –

   (1) יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין ענייניו האישיים;

   (2) יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה;

   (3) יימנע מניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר;

   (4) יגלה לחברה כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לעניניה, שבאו לידיו בתוקף מעמדו בחברה.

   (ב) אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי למנוע קיומה של חובת אמונים של נושא משרה כלפי אדם אחר.

   ניגוד עניינים

   כלומר, פעולה מתוך ניגוד עניינים, עלולה לעלות כדי הפרת חובת תום הלב. ואכן, בשורה של פסקי דין נפסק, כי תכליתה של חובת האמון היא מניעת ניגוד עניינים. כלומר, המטרה היא למנוע מצב שבו נושאי משרה בכירים יעמידו את האינטרס שלהם, או של זולתם, לפני האינטרס של החברה.

   כך, לדוגמה, פסק בית המשפט העליון בעניין ע"א 610/94 בוכבינדר נ' הכונ"ר, פ"ד נז(4) 289, 332-333:

   "הדירקטור צריך להעמיד בראש דאגותיו את אינטרס החברה ולא את האינטרס האישי שלו. חובת האמונים אינה מבוססת על קיומה של יריבות בין הדירקטור לחברה. חובת האמונים מבוססת על קיומו של אינטרס אחד בלבד הראוי להגנה והוא אינטרס החברה […] חובת האמונים נועדה למנוע ניצול כוחו של הדירקטור לטובתו שלו".

   גם בעניין ע"פ 3891/04 ערד נגד מדינת ישראל, פ"ד ס(1) 294, 334, פסק בית המשפט העליון באופן דומה:

   "דוגמה מובהקת לניגוד אינטרסים כאמור היא של עיסקה בין החברה לבין מי ששולט בה. או בין החברה לבין צד שלישי שלבעל השליטה יש עניין בו. במצבים אלה בעל השליטה פועל ב"שני כובעים" ועומד למעשה משני צדיה של העיסקה. פעם כמצביע עם בעלי המניות המתבקשים לאשר את העיסקה, ופעם כצד האחר לעיסקה. בעקבות זאת עלול בעל השליטה להעדיף את האינטרס הפרטי שלו על פני זה של החברה".

   נניח שמקרה שבו דירקטור בחברה א', הוא בעל שליטה בחברה ב'. במצב כזה, אם שתי החברות מתחרות על אותו נתח שוק – עלולה להיות כאן הפרה של חובת האמון.

   סיכום

   במאמר ראינו שנושאי משרה חבים חובת אמון כלפי החברה. נושאי המשרה חייבים לראות לנגד עיניהם את טובת החברה, ואת טובת החברה בלבד. איסור הפרת חובת אמון, מעוגן בחוק. אחת הדוגמאות הבולטות של הפרת חובת אמון היא התנהלות מתוך ניגוד עניינים. מכאן, החשיבות הגדולה שבפניה לעו"ד מסחרי, אשר בקיא בדיני חברות בכלל, ובהפרת חובת אמון בפרט.

   למאמרים נוספים בתחום משפט מסחרי – לחץ כאן

   הצלחות המשרד

   כמעט חסר תקדים – הצלחנו להפוך פסק דין שניתן בהסכמה

   משרדנו נחל הצלחה מרשימה בבית המשפט המחוזי, במסגרת ערעור על פסק דין שניתן בבית משפט השלום בקריות. פסק הדין בבית משפט השלום ניתן מכוח ס' 79א לחוק בתי המשפט. כידוע, סיכויי הערעור על פסק דין שכזה הם קלושים עד אפסיים. אולם, משרדנו לא אמר נואש, וכנגד כל הסיכויים – ולאחר ביצוע מחקר עובדתי ומשפטי מעמיק – הצליח משרדנו להפוך את פסק הדין שניתן בבית משפט השלום, ובית המשפט המחוזי פסק לטובת הלקוח שלנו פיצויים בסך של 60,000 ₪ (!) בתוספת הוצאות משפט. אכן, משפט שתוצאתו הוא דין צדק.

   נשים שעברו כריתת שד מקבלות את הזכויות שלהן בביטוח הלאומי

   עד לאחרונה, נשים שעברו כריתת שד ושחזור, קיבלו בסניפי הביטוח הלאומי מחצית מאחוזי הנכות המגיעים להן. למה? ככה! בעקבות פנייה של משרדנו לביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי הוציא חוזר שבו בוטלה ההנחיה ליתן רק מחצית מאחוזי הנכות המגיעים לנשים שעברו כריתת שד. מעתה ואילך, נשים אלו יקבלו את מלוא הזכויות שלהן.

   חיסכון במס שבח בשווי 20,000 ש"ח

   למעלה מ- 99,000 ש"ח!!! זה סכום הפיצויים שבית המשפט פסק ללקוחה שלנו, שנשברו לה 2 שיניים עקב קריסה של מיטת עיסוי

   פסק הדין הוא הצלחה גדולה מאוד, לא בגלל הסכום שנפסק, אלא מהסיבה שבמהלך המשפט, בית המשפט "גילה" את דעתו, והעריך את סכום הפיצויים בסך של כ-55,000 ₪ בלבד. וכאן נכנסנו למאבק כפול: גם מול הנתבע, וגם מול בית המשפט. לשמחתנו, את המאבק הכפול סיימנו בניצחון כפול: בית המשפט פסק לטובתנו פיצויים הגבוהים בכמעט פי 2 מהפיצויים אותם ראה בית המשפט כפיצויים סבירים. כי כאלה אנחנו, כשצריך, אנחנו יודעים לנהל מאבק גם מול כשהסיכויים לרעתנו – ולנצח.

   חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד. חשוב לזכור, כי הסכום אינו כולל את עוגמת הנפש והכאב והסבל שיפסוק בית המשפט כחלק מהפיצויים. מבטיחים לעדכן אתכם בסכום הסופי שייפסק כשיהיה פסק דין, בינתיים, תזכרו שרשלנות רפואית – זה אנחנו.

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט