זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

  זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

   ירי במהלך העבודה – האם מדובר בתאונת עבודה?

   במאמר הבא נבחן האם ובאלו תנאים אירוע ירי במהך העבודה ייחשב לתאונת עבודה. אירועי אלימות חמורים כמו ירי במקום העבודה הם מצבים קיצוניים ומסוכנים ביותר לעובדים. כאשר אירוע קשה כזה מתרחש, העובדים שנפגעו נאלצים להתמודד עם פגיעות פיזיות וטראומה נפשית לאורך זמן.

   במאמר זה, נבחן האם אירועי ירי בזמן העבודה עונים על הגדרת "תאונת עבודה" על פי חוק, ומזכים את העובדים שנפגעו בפיצויים ובזכויות המגיעות להם. כעורכי דין שמתמחים בתחום תאונות העבודה, אנו מכירים את החשיבות של הכרת הזכויות המלאות לעובד ונילחם כדי לממשן במקרים הדורשים זאת.

   מהי תאונת עבודה לפי החוק?

   לפני שנפנה לבחון את סוגיית אירועי הירי במהלך העבודה, חשוב להבין את ההגדרה המדויקת של "תאונת עבודה" על פי החוק. תאונת עבודה מוגדרת כאירוע פתאומי, בלתי צפוי ובלתי רצוי, הקשור ישירות לעבודתו ולמקום עבודתו של העובד, ואשר גרם לפגיעה גופנית או נפשית. האירוע חייב להתרחש במהלך ביצוע העבודה, או בדרך אליה או ממנה. במאמר זה, נבחן האם מקרים קיצוניים של אלימות כלפי עובדים, כמו ירי, עונים על הגדרה זו ומזכים את הנפגעים בפיצויים ובהטבות שמגיעות לנפגעי תאונות עבודה.

   התנאים להכרה באירוע ירי כתאונת עבודה

   על פי חוק הביטוח הלאומי, כדי שאירוע ירי במהלך העבודה יוכר כתאונת עבודה, הוא צריך לעמוד בשני תנאים מצטברים: התרחשות האירוע תוך כדי העבודה ("תנאי הזמן"), וקיום קשר סיבתי בין האירוע לעבודה עצמה ("תנאי הקשר הסיבתי").

   לגבי תנאי הזמן, ברור שאירוע ירי במהלך שעות העבודה הרגילות במקום העבודה עונה על דרישה זו. התנאי השני של קיום קשר סיבתי לעבודה הוא האתגר המשמעותי יותר במקרה של ירי. הקשר הנדרש הוא שהאירוע נבע מסיכונים הטבועים בעבודתו של העובד או מתפקידו הספציפי. לא מספיק שהאירוע התרחש במהלך העבודה, אלא חייבת להיות תרומה של גורמים הקשורים ישירות לעבודה להתרחשות הירי.

   בפסיקות בתי הדין נקבע כי התנאי המכריע הוא קיומו של קשר סיבתי בין האירוע לעבודה – אם הוכח שהירי נבע מסיכונים הגלומים בעבודתו של העובד, די בכך להכיר בו כתאונת עבודה המזכה בפיצויים. לעומת זאת, אם הירי נבע מסיבות אישיות או מניעים שאינם קשורים לעבודה, יהיה קשה יותר להכיר בו כתאונת עבודה.

   חזקת הסיבתיות בין אירועי ירי לעבודה

   סעיף 83 לחוק הביטוח הלאומי מעגן את "חזקת הסיבתיות" – חזקה לפיה תאונה שאירעה לעובד במהלך עבודתו, רואים אותה ככזו שנגרמה עקב העבודה, אלא אם הוכח אחרת. חזקה זו מבוססת על ההנחה שאירוע שהתרחש בזמן העבודה, קשור לעבודה עצמה, אלא אם יוכח קשר סיבתי לגורמים חיצוניים.

   פסיקות בתי הדין הרחיבו את תחולת חזקת הסיבתיות גם לאירועי ירי כלפי עובדים במקום העבודה. כאשר אירוע ירי מתרחש תוך כדי העבודה, קמה החזקה שהוא קשור לעבודה, ועל המוסד לביטוח לאומי להוכיח אחרת. כלומר, במקרים של ירי כלפי עובד בזמן עבודתו, יש להכיר באירוע כפגיעה בעבודה, אלא אם המוסד יוכיח חוסר קשר מוחלט לעבודה.

   במצבים של אי-בהירות לגבי הסיבות לאירוע הירי, חזקת הסיבתיות פועלת לטובת המבוטח. אם האפשרות שהירי קשור לעבודה סבירה לפחות באותה מידה כמו אפשרויות אחרות, יש להכיר באירוע כתאונת עבודה. לפיכך, כדי שאירוע ירי לא ייחשב תאונת עבודה, יש צורך להוכיח קשר ברור בין הירי לגורמים פליליים או אישיים שאינם קשורים לעבודה.

   מתי אירוע ירי בעבודה ייחשב לתאונת עבודה?

   קשה להגדיר מראש תנאים ספציפיים שבהתקיימותם אירוע ירי ייחשב בהכרח כתאונת עבודה. עם זאת, ישנן נסיבות מסוימות שמטות את הכף לסיווג האירוע כתאונת עבודה, ובהן:

   – כאשר הירי לא כוון במיוחד כלפי העובד הנפגע

   – כאשר זהות היורים אינה ידועה

   – כאשר היורים לא זיהו את הנפגע או שהיה קושי בזיהויו

   – כאשר יש חשד למניע של תקיפה כלפי המעסיק

   – כאשר העובד הותקף במהלך מילוי תפקידו

   – כאשר נוכחותו של העובד באזור נבעה אך ורק ממילוי תפקידו

   – כאשר העובד לא היה נחשף לסיכון הירי לולא עבודתו

   – במקרה של ספק, יש לפרשו לטובת המבוטח

   – כאשר האירוע התרחש באזור עם רמת פשיעה גבוהה או רקע סוציו-אקונומי נמוך

   – כאשר העובדנקלע לקרב יריות שלא היה צד לו

   – כאשר האירוע היה פתאומי ובלתי צפוי מבחינת העובד הנפגע

   – כאשר אין סכסוך בין היורה לבין הנפגע

   במצבים אלו ודומיהם, הסיכוי להכיר באירוע הירי כתאונת עבודה גבוה יותר, בשל חזקת הסיבתיות והקשר שבין העבודה לאירוע.

   נפגעתם מירי במקום העבודה? אתם עשויים להיות זכאים לפיצויים

   אירועי ירי במקום העבודה הם מצבים קיצוניים ומסוכנים ביותר לעובדים. כאשר אסון כזה מתרחש, העובדים הנפגעים נאלצים להתמודד עם פציעות פיזיות חמורות, חוויה טראומטית וההשלכות הנפשיות הארוכות והכבדות שנלוות אליה. על פי חוק הביטוח הלאומי בישראל, אירועים אלימים ממשיים כמו ירי יכולים להיחשב כ"תאונות עבודה" – בתנאי שמתקיים קשר סיבתי בין האירוע לעבודתו של העובד.

   החוק מעגן את "חזקת הסיבתיות" – חזקה לפיה תאונה שאירעה לעובד בזמן עבודתו, רואים אותה כתאונה שאירעה עקב העבודה, אלא אם יוכח אחרת. חזקה זו חלה גם על אירועי ירי במקום העבודה, ואם הביטוח הלאומי רוצה להוכיח אחרת – עליו הראייה.

   אם נפגעתם מאירוע ירי במסגרת עבודתכם, אל תוותרו על הזכויות המגיעות לכם! במשרדנו המתמחה בתחום תאונות עבודה, אנו נלווה אתכם בכל שלבי הטיפול המשפטי והתביעה, נסייע בהכנת התיק ובמיצוי מלוא הזכויות על פי חוק.

    

   עדיין נותרו לכם שאלות? השאירו פרטים מטה או לחצו על המדריך המקיף לנפגעי עבודה ותקבלו את כל התשובות.

   תחומי התמחות נוספים

    • האם הטרדה מינית נחשבת תאונת עבודה? • מהו קשר סיבתי בתאונת עבודה • התקף לב בעבודה - האם הוא נחשב לתאונת עבודה? • אלימות בזמן העבודה - האם הם נחשבים לתאונות עבודה? • האם תקיפה מינית בדרך לעבודה או ממנה נחשבת לתאונת עבודה? • האם אירוע אלימות בדרך לעבודה יחשב לתאונת עבודה? • תאונת עבודה ביום כיף או בהשתלמות • תקנה 18 לנפגעי עבודה – נפגעי עבודה עם נכות זמנית • תקנה 15 לנפגעי עבודה - סיוע לעובדים שאינם מסוגלים לחזור לעבודה • זכויות נפגעי תאונות עבודה - מדריך מקיף • מה זה פוסט טראומה וכיצד ניתן להוכיח שהיא נגרמה כתוצאה מהשירות הצבאי? • שלבים בתביעת לשון הרע • פיצויים בגין אירוע ירי – האם מדובר בתאונה? • לשון הרע - אסטרטגיה ופיצויים • תאונה במהלך תיקון רכב – האם זו תאונת דרכים? • שלבים בתביעה לתאונת עבודה – מדריך לפיצוי מקסימלי • תאונת דרכים בעבודה • חייל שנפגע בתאונת דרכים - את מי כדאי לתבוע? • תביעה לפיצויים ברשלנות רפואית – אסטרטגיה לניצחון • תאונת דרכים ללא מגע פיזי - האם אתם זכאים לפיצויים? • שלבים בתביעת תאונת דרכים - מדריך לפיצוי מקסימלי • עורך דין ללשון הרע – חופש הביטוי והזכות לשם טוב • תביעת לשון הרע – מהו סוד הניצחון? • תביעה לפיצויים בתאונת דרכים • נזק נפשי בשירות הצבאי: כללי אצבע • עורך דין רשלנות רפואית בחיפה • חיילים שחלו בקרוהן במהלך השירות הצבאי • חיילים שחלו בסוכרת במהלך השירות הצבאי • שינויים דרמטיים בחוק נכי צה"ל • פסיקה תקדימית של בית המשפט העליון • תביעה שמוגשת בגלל נזק אורתופדי מבלי שהיתה תאונה ספציפית • נזק נפשי כתוצאה מהשירות הצבאי: כללי אצבע • נזק שנגרם כתוצאה מניתוח בצבא • חיילי צה"ל שנפגעו במהלך חופשה

   הצלחות המשרד

   כמעט חסר תקדים – הצלחנו להפוך פסק דין שניתן בהסכמה

   משרדנו נחל הצלחה מרשימה בבית המשפט המחוזי, במסגרת ערעור על פסק דין שניתן בבית משפט השלום בקריות.

   נשים שעברו כריתת שד מקבלות את הזכויות שלהן בביטוח הלאומי

   עד לאחרונה, נשים שעברו כריתת שד ושחזור, קיבלו בסניפי הביטוח הלאומי מחצית מאחוזי הנכות המגיעים להן. למה? ככה!

   חיסכון במס שבח בשווי 20,000 ש"ח

   למעלה מ- 99,000 ש"ח!!! זה סכום הפיצויים שבית המשפט פסק ללקוחה שלנו, שנשברו לה 2 שיניים עקב קריסה של מיטת עיסוי

   פסק הדין הוא הצלחה גדולה מאוד, לא בגלל הסכום שנפסק, אלא מהסיבה שבמהלך המשפט, בית המשפט "גילה" את דעתו, והעריך את סכום הפיצויים בסך של כ-55,000 ₪ בלבד. וכאן נכנסנו למאבק כפול: גם מול הנתבע, וגם מול בית המשפט.

   חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   נפלה בכניסה למרפאה, ותפוצה בסכום של 85,000 ש"ח

   אישה שנתקלה במדרגה בכניסה למרפאה, קיבלה פיצויים בסך של 85,000 ש"ח.

   מדובר בסכום גבוה יחסית, מן הטעם, שלאישה לא נגרמה נכות, ולא נרגמו לה הפסדי השתכרות כתוצאה מאירוע הנפילה.

   רשלנות רפואית - הצלחה חסרת תקדים למשרדנו!

   בזכות חקירה נגדית מבריקה, מומחה מטעם בית המשפט (כירורג בכיר ממרכז הארץ) חזר בו מעדותו, והודה שבית החולים התרשל.

    

   תביעה בגין ליקויי בנייה

   מומחה מטעם בית המשפט קבע אובדן דמי שימוש ראויים בסך של 1,100 ש"ח לכל חודש במהלך תקופת הרטיבות.

    

   עוד הצלחה למשרדנו, והפעם – פתרון מהיר מחוץ לכותלי בית המשפט

   צ' חתמה על חוזה ושילמה את מלוא התמורה, בסך של למעלה מ-30,000 ₪. לצערה, התמורה שקיבלה בגין התשלום – הייתה שלא לשביעות רצונה, ולמעשה – הבינה כי נפלה במקרה תרמית. בתוך פחות מחודש ימים לאחר פנייתה אלינו, ולאחר משא ומתן אפקטיבי וממוקד, נחתם הסכם להשבת התמורה לצ' (בניכוי הוצאות עבודה ריאליות). שמחנו לעמוד לשירותה של צ', במהירות, ביעילות, ובלי להגיע לבית המשפט.

    

   190,000 ש"ח פיצויים ללקוח שלנו שעבר תאונת דרכים, למרות שהשכר החודשי שלו לא נפגע

   אחת מההצדקות לפיצוי בדיני נזיקין היא "שינוי מצב לרעה". אדם שעובר תאונה ונגרם לו נזק, סביר להניח שמצבו ישתנה לרעה בעקבות התאונה. האינדיקציה החזקה ביותר לשינו

   50,000 ש"ח פיצויים, בגלל רשלנות רפואית בניתוח פלסטי

   לקוחה שלנו ביצעה ניתוח לשאיבת שומן, בעלות של כ- 12,000 ש"ח. הניתוח לא הצליח (בלשון המעטה), אז תבענו את חברת הפלסטיקה. תוך זמן קצר ניצחנו, וזכינו בסך של כ- 50,000 ש"ח. אז רשמנו לפניכם, אם אתם צריכים עורך דין לרשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים – זה אנחנו!

   ניצחון מוחץ לפני שהגענו לבית המשפט

   איך עשינו את זה? הנה הסיפור, בקצרה: מעשה בחברת תוכנה (הלקוחה שלנו) שהתקשרה עם חברה שמתמחה בהענקת אשראי חוץ בנקאי ללקוחות פרטיים.

   רשלנות בטיפול שיניים

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד.

    

   פיצוי בסך של 150,000 ש"ח בתאונת דרכים, למרות שלא נגרם נזק משמעותי

   נכון שלכל אחד מאיתנו יש חבר או קרוב משפחה שהיה מעורב בתאונת דרכים, ואף על פי שלא קרה לו כלום הוא קיבל פיצוי בסך של 150,000 ש"ח.

    

   מעבירים הרצאות ללשכת עורכי הדין

   כל כך מקצועיים במקרקעין, שאנחנו מעבירים הרצאות בענייני מקרקעין, מטעם לשכת עורכי הדין.

   כבוד לעורכת הדין (המלומדת) סיון שחר ממשרדנו!

   תביעה בגין הטרדה מינית - ניצחון מרשים למשרדנו

   הקטינה, בשנות העשרה לחייה, הגיעה למשרדנו לאחר שהעבריין שתקף אותה מינית הורשע בביצוע עבירות מין. הגשנו בשם הנערה, תביעה בגין הטרדה מינית, נגד התוקף. על מנת להביא את התוקף לדין, ולהבטיח שהתוקף ישלם על הנזקים שנגרמו לנערה.

   אמת היא שכל הון שבעולם לא יוכל לפצות על הכאב, ההשפלה, והפגיעה העצומה שחוותה הנערה. אולם כחלק ממלחמת הצדק שניהלנו נגד התוקף, משרדנו עמד על כך שהפיצוי שהוא ישלם לתובעת, יהיה גבוה דיו כדי להרתיע אותו ולאפשר לנערה בסיס להחלמה וחזרה למסלול חייה התקין.

   משרדנו ניצח בתביעה סבוכה ביותר, שתחילתה בשנת 2012, והחזיר לקשישה את הזכות הבסיסית ביותר – הזכות לחירות על גופה ונפשה

   שלומית כהן (שם בדוי) הגיעה למשרדנו וביקשה שנייצג אותה מול רשויות החוק. המדינה ומחלקת הרווחה קבעו ששלומית אינה יכולה לדאוג לענייניה, ולכן מינו לה אפוטרופוס על גופה ורכושה, כך שהיכולת להחליט מה טוב עבורה נשללה ממנה ביום בהיר אחד.

   נפגעה בתאונת דרכים, ותקבל פיצוי בסך של כ- 1,260,000 ₪!

   עוד הישג מרשים למשרדנו.

   רונית ברכה (שם בדוי), נפגעה בתאונת דרכים, בהיותה בת 44.

   נקלע לקרב יריות, וקיבל פיצויים מפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמיד.

   בחופש הגדול שלפני כיתה י', מאיר (שם בדוי) נקלע לאירוע ירי סמוך לביתו. לא פחות מארבעה קליעים פילחו את פלג גופו העליון, והוא הובהל לבית החולים, כשהוא מורדם ומונשם, במצב אנוש.
   מכיוון שמאיר היה תלמיד בזמן אירוע הירי, הגשנו תביעה נגד חברת הביטוח, אשר מבטחת את כל תלמידי ישראל, בפוליסת תאונות אישיות.

   לא הרבה יודעים, אך לכל תלמיד בישראל יש ביטוח תאונות אישיות, אשר חל על כל תלמיד, בכל זמן, ובכל מקום בו נמצא התלמיד, גם אם התאונה אירעה בלי קשר לפעילות המוסד החינוכי. כך לדוגמה, גם אם התלמיד נפצע במהלך החופש הגדול, בחוף הים, במגרש משחקים, או כתוצאה ממעשי אלימות, הוא עשוי להיות זכאי לפיצויים מחברת הביטוח.

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט
   צרו קשר