חלק גדול מהעובדים במשק חווים מדי פעם "יום כיף" או "יום השתלמות" שהמעביד מארגן עבור העובדים. אך האם מדובר בתאונת עבודה?

זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

  זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

   תאונת עבודה ביום כיף או בהשתלמות

   במאמר הבא נדון בנושא תאונת עבודה ביום כיף או בהשתלמות – האם ובאלו תנאים התאונה תיחשב לתאונת עבודה. חלק גדול מהעובדים במשק חווים מדי פעם "יום כיף" או "יום השתלמות" שהמעביד מארגן עבור העובדים. אלו הזדמנויות לגיבוש, לימוד וחוויה משותפת מחוץ לכותלי המשרד או המפעל. אך מה קורה אם חלילה מתרחשת תאונה במהלך יום כזה? האם העובד שנפגע יכול לקבל פיצוי כמו בתאונת עבודה רגילה? שאלה זו חשובה מאוד למי שעלול למצוא את עצמו במצב כזה. מצד אחד, זו לא הייתה עבודה שגרתית, אבל מצד שני – היא התרחשה במסגרת הארגון שבו הוא עובד. ברשימה זו ננתח את הנושא ונעמוד על הנקודות המשפטיות המרכזיות.

   מה זה תאונת עבודה?

   לפני שנבין האם תאונה שאירעה ביום כיף או יום השתלמות של עובדים נחשבת לתאונת עבודה, עלינו קודם כל להגדיר מהי תאונת עבודה. לפי חוק הביטוח הלאומי, תאונה תוכר כתאונת עבודה אם היא ארעה לעובד תוך כדי העבודה, בזמן העבודה או במקום העבודה, וכתוצאה מהעבודה עצמה או מסיכונים הקיימים בסביבת מקום העבודה. דוגמה קלאסית היא עובד שהחליק על שלולית מים בחצר המפעל ושבר את רגלו – זוהי ללא ספק תאונת עבודה. במקרה כזה, העובד יהיה זכאי לפיצויים מכוח חוק הביטוח הלאומי.

   אולם מה קורה כאשר התאונה לא ארעה בסביבת העבודה הרגילה, אלא במסגרת של יום כיף או יום השתלמות חוץ ארגוני? זוהי השאלה המרכזית שעלינו לנתח בהמשך המאמר.

   המבחן הדו-שלבי להכרה בתאונת עבודה ביום כיף או בהשתלמות

   על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, כדי שתאונה שאירעה במהלך השתלמות או ימי גיבוש תוכר כתאונת עבודה, עליה לעמוד בשני תנאים מצטברים:

   האחד, הפעילות (ההשתלמות או ימי הגיבוש) מהווה פעילות נלווית לעבודה.

   השני, קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין הפעילות הנלווית.

   זהו המבחן הדו-שלבי המקובל. בשלב הראשון, יש לבחון האם הפעילות שבמהלכה ארעה התאונה מהווה אכן פעילות נלווית לעבודתו של העובד. לאחר שמתקיים התנאי הראשון, יש לבחון בשלב השני את הקשר הסיבתי שבין התאונה עצמה לבין הפעילות הנלווית.

   כעת, נעבור לדון בכל אחד משני התנאים הללו בפירוט רב יותר.

   התנאי הראשון: מבחן האינטרס להגדרת "פעילות נלווית לעבודה"

   בפסיקה נקבע "מבחן האינטרס" כמבחן המרכזי לבחינת השאלה האם פעילות מסוימת, כגון השתלמות או פעילות רווחה ונופש, מהווה "פעילות נלווית לעבודה". מבחן זה בודק את מידת העניין שיש למעסיק בקיום הפעילות.

   בית הדין הארצי פסק כי פעילות ספורטיבית נחשבת "פעילות נלווית" משום שבריאות העובדים היא אינטרס של המעסיק. בפסיקה נוספת, הורחב מבחן האינטרס, כאשר נקבע שגם פעילות ספורטיבית לשם רווחת העובדים בלבד מהווה "פעילות נלווית", שכן "מפעל אינו רק מכונות אלא אורגניזם בעל חיים משלו". הפסיקה ציינה גם סממנים נוספים המעידים על אינטרס המעסיק בפעילות, כגון סיוע בארגון, השתתפות במימון, וזקיפת זמן הפעילות על חשבון שעות העבודה.

   ככלל, ניכר כי הפסיקה נוקטת בגישה רחבה של "מבחן האינטרס", כך שגם אינטרסים שאינם קשורים ישירות לעבודה עצמה, עשויים להיחשב כ"פעילות נלווית לעבודה".

   ישום מבחן האינטרס בהשתלמויות עובדים

   בפסק הדין המנחה שניתן בבית הדין הארצי, נדונה תאונה שארעה למורה לחינוך גופני במהלך השתלמות בנושא "פעילויות אתגר ונופש להכרת ארץ ישראל" – נושא שאינו קשור כלל לתחום עיסוקו. למרות זאת, הכיר בית הדין בתאונה כ"תאונת עבודה".

   בית הדין קבע כי המבחן הבסיסי הוא מידת הקשר בין ההשתלמות לעבודתו או מקצועו של העובד, עידוד המעסיק להשתתף בה, ומידת העניין שהמעסיק מגלה באותה השתלמות. מבחני עזר שהוצגו הם המסגרת הפורמלית וארגון ההשתלמות, מימון הוצאותיה, תשלום שכר וביטוח לאומי לעובד בתקופתה, וקיומה בזמן העבודה.

   מקרה זה ממחיש כי מבחן האינטרס מיושם בצורה גמישה וליברלית. גם אם ההשתלמות אינה קשורה ישירות לתפקידו של העובד, אם המעסיק מגלה עניין ותומך בה – היא עשויה להיחשב "פעילות נלווית לעבודה".

   סיכום התנאי הראשון: לצורך עמידה בתנאי הראשון של המבחן הדו-שלבי, יש לבחון אם הפעילות מהווה "פעילות נלווית לעבודה" לפי "מבחן האינטרס" – קרי, עד כמה המעסיק מגלה עניין בפעילות ותומך בה, למרות שאינה קשורה ישירות לעבודה עצמה. הפסיקה נוקטת בפרשנות רחבה של מבחן זה.

   התנאי השני: הקשר הסיבתי בין התאונה לבין הפעילות הנלווית

   לאחר שהוכח שהפעילות שבמהלכה ארעה התאונה מהווה "פעילות נלווית לעבודה" (התנאי הראשון), יש לעבור לבחינת התנאי השני – האם קיים קשר סיבתי בין התאונה עצמה לבין הפעילות הנלווית.

   כלומר, יש לבחון האם התאונה התרחשה כחלק בלתי נפרד ואינטגרלי מהפעילות הנלווית עצמה. כפי שנקבע בפסיקה, בשלב זה "תיבחן הפעילות בה היה העובד מעורב בעת התאונה, ומידת הקשר של אותה פעילות לאירוע המוכר, מידת הרלוונטיות שלה לאירוע בכללותו ועד כמה מהווה הפעילות חלק אינטגרלי ממנו. אלה ייקבעו על-פי מבחן הסבירות ולאור מכלול הנסיבות".

   לדוגמה: אישה שנפלה במהלך טקס חלוקת תעודות בסימנר לימודי, תעמוד בתנאי השני, משום שהתאונה התרחשה כחלק בלתי נפרד ואינטגרלי מהפעילות הנלווית עצמה.

   סיכום התנאי השני: לאחר הוכחת "פעילות נלווית לעבודה", יש לבחון את הקשר הסיבתי הישיר בין התאונה עצמה לבין הפעילות הנלווית – האם התאונה ארעה כחלק בלתי נפרד ממנה וברלוונטיות אליה, לפי מבחן הסבירות ומכלול הנסיבות.

   סיכום המבחן הדו-שלבי להכרה בתאונת עבודה ביום כיף

   המבחן הדו-שלבי שנקבע בפסיקה קובע שני תנאים מצטברים כדי שתאונה שאירעה במהלך פעילות כגון השתלמות או ימי גיבוש תוכר כתאונת עבודה לצרכי פיצויים:

   התנאי הראשון הוא שהפעילות עצמה תוכר כ"פעילות נלווית לעבודה". לשם כך מיושם "מבחן האינטרס" – בחינה עד כמה המעסיק מגלה עניין בפעילות ותומך בה, גם אם אינה קשורה ישירות לתפקידי העבודה עצמם. הפסיקה נוקטת בגישה ליברלית ורחבה בהחלת מבחן זה.

   התנאי השני הוא קיומו של קשר סיבתי ישיר בין התאונה עצמה לבין הפעילות הנלווית. כלומר, יש לבחון האם התאונה התרחשה כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהפעילות הנלווית, ובמידה רבה של רלוונטיות וסבירות אליה על פי מכלול הנסיבות.

   רק אם עומדים בשני התנאים הללו במצטבר, תוכר התאונה ככזו שאירעה "תוך כדי עבודה" ו"עקב העבודה", ותזכה את הנפגע בפיצויים מכוח חוק הביטוח הלאומי

   אם נפגעתם בתאונה במהלך יום כיף, השתלמות או פעילות גיבוש של מקום העבודה, אל תהססו לפנות אלינו לייעוץ משפטי מקצועי. במשרדנו נעזור לכם לבחון האם עומדים במבחן הדו-שלבי שהוצג לעיל, ונפעל למיצוי מלוא זכויותיכם לפיצוי בגין תאונת העבודה.

   צוות עורכי הדין המעולים שלנו ילווה אתכם בכל שלבי הטיפול מול המוסד לביטוח לאומי והגורמים הרלוונטיים, החל משלב הגשת התביעה וכלה בניהול ההליכים המשפטיים אם יידרש. בזכות הניסיון והידע הגדול שצברנו, נוכל להעניק לכם ייצוג איכותי ומקצועי, תוך מקסום סיכויי הצלחתכם.

    

   עדיין נותרו לכם שאלות? השאירו פרטים מטה או לחצו על המדריך המקיף לנפגעי עבודה ותקבלו את כל התשובות.

   תחומי התמחות נוספים

    • האם הטרדה מינית נחשבת תאונת עבודה? • מהו קשר סיבתי בתאונת עבודה • התקף לב בעבודה - האם הוא נחשב לתאונת עבודה? • אלימות בזמן העבודה - האם הם נחשבים לתאונות עבודה? • האם תקיפה מינית בדרך לעבודה או ממנה נחשבת לתאונת עבודה? • האם אירוע אלימות בדרך לעבודה יחשב לתאונת עבודה? • תקנה 18 לנפגעי עבודה – נפגעי עבודה עם נכות זמנית • תקנה 15 לנפגעי עבודה - סיוע לעובדים שאינם מסוגלים לחזור לעבודה • זכויות נפגעי תאונות עבודה - מדריך מקיף • מה זה פוסט טראומה וכיצד ניתן להוכיח שהיא נגרמה כתוצאה מהשירות הצבאי? • שלבים בתביעת לשון הרע • פיצויים בגין אירוע ירי – האם מדובר בתאונה? • ירי במהלך העבודה – האם מדובר בתאונת עבודה? • לשון הרע - אסטרטגיה ופיצויים • תאונה במהלך תיקון רכב – האם זו תאונת דרכים? • שלבים בתביעה לתאונת עבודה – מדריך לפיצוי מקסימלי • תאונת דרכים בעבודה • חייל שנפגע בתאונת דרכים - את מי כדאי לתבוע? • תביעה לפיצויים ברשלנות רפואית – אסטרטגיה לניצחון • תאונת דרכים ללא מגע פיזי - האם אתם זכאים לפיצויים? • שלבים בתביעת תאונת דרכים - מדריך לפיצוי מקסימלי • עורך דין ללשון הרע – חופש הביטוי והזכות לשם טוב • תביעת לשון הרע – מהו סוד הניצחון? • תביעה לפיצויים בתאונת דרכים • נזק נפשי בשירות הצבאי: כללי אצבע • עורך דין רשלנות רפואית בחיפה • חיילים שחלו בקרוהן במהלך השירות הצבאי • חיילים שחלו בסוכרת במהלך השירות הצבאי • שינויים דרמטיים בחוק נכי צה"ל • פסיקה תקדימית של בית המשפט העליון • תביעה שמוגשת בגלל נזק אורתופדי מבלי שהיתה תאונה ספציפית • נזק נפשי כתוצאה מהשירות הצבאי: כללי אצבע • נזק שנגרם כתוצאה מניתוח בצבא • חיילי צה"ל שנפגעו במהלך חופשה

   הצלחות המשרד

   כמעט חסר תקדים – הצלחנו להפוך פסק דין שניתן בהסכמה

   משרדנו נחל הצלחה מרשימה בבית המשפט המחוזי, במסגרת ערעור על פסק דין שניתן בבית משפט השלום בקריות.

   נשים שעברו כריתת שד מקבלות את הזכויות שלהן בביטוח הלאומי

   עד לאחרונה, נשים שעברו כריתת שד ושחזור, קיבלו בסניפי הביטוח הלאומי מחצית מאחוזי הנכות המגיעים להן. למה? ככה!

   חיסכון במס שבח בשווי 20,000 ש"ח

   למעלה מ- 99,000 ש"ח!!! זה סכום הפיצויים שבית המשפט פסק ללקוחה שלנו, שנשברו לה 2 שיניים עקב קריסה של מיטת עיסוי

   פסק הדין הוא הצלחה גדולה מאוד, לא בגלל הסכום שנפסק, אלא מהסיבה שבמהלך המשפט, בית המשפט "גילה" את דעתו, והעריך את סכום הפיצויים בסך של כ-55,000 ₪ בלבד. וכאן נכנסנו למאבק כפול: גם מול הנתבע, וגם מול בית המשפט.

   חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   נפלה בכניסה למרפאה, ותפוצה בסכום של 85,000 ש"ח

   אישה שנתקלה במדרגה בכניסה למרפאה, קיבלה פיצויים בסך של 85,000 ש"ח.

   מדובר בסכום גבוה יחסית, מן הטעם, שלאישה לא נגרמה נכות, ולא נרגמו לה הפסדי השתכרות כתוצאה מאירוע הנפילה.

   רשלנות רפואית - הצלחה חסרת תקדים למשרדנו!

   בזכות חקירה נגדית מבריקה, מומחה מטעם בית המשפט (כירורג בכיר ממרכז הארץ) חזר בו מעדותו, והודה שבית החולים התרשל.

    

   תביעה בגין ליקויי בנייה

   מומחה מטעם בית המשפט קבע אובדן דמי שימוש ראויים בסך של 1,100 ש"ח לכל חודש במהלך תקופת הרטיבות.

    

   עוד הצלחה למשרדנו, והפעם – פתרון מהיר מחוץ לכותלי בית המשפט

   צ' חתמה על חוזה ושילמה את מלוא התמורה, בסך של למעלה מ-30,000 ₪. לצערה, התמורה שקיבלה בגין התשלום – הייתה שלא לשביעות רצונה, ולמעשה – הבינה כי נפלה במקרה תרמית. בתוך פחות מחודש ימים לאחר פנייתה אלינו, ולאחר משא ומתן אפקטיבי וממוקד, נחתם הסכם להשבת התמורה לצ' (בניכוי הוצאות עבודה ריאליות). שמחנו לעמוד לשירותה של צ', במהירות, ביעילות, ובלי להגיע לבית המשפט.

    

   190,000 ש"ח פיצויים ללקוח שלנו שעבר תאונת דרכים, למרות שהשכר החודשי שלו לא נפגע

   אחת מההצדקות לפיצוי בדיני נזיקין היא "שינוי מצב לרעה". אדם שעובר תאונה ונגרם לו נזק, סביר להניח שמצבו ישתנה לרעה בעקבות התאונה. האינדיקציה החזקה ביותר לשינו

   50,000 ש"ח פיצויים, בגלל רשלנות רפואית בניתוח פלסטי

   לקוחה שלנו ביצעה ניתוח לשאיבת שומן, בעלות של כ- 12,000 ש"ח. הניתוח לא הצליח (בלשון המעטה), אז תבענו את חברת הפלסטיקה. תוך זמן קצר ניצחנו, וזכינו בסך של כ- 50,000 ש"ח. אז רשמנו לפניכם, אם אתם צריכים עורך דין לרשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים – זה אנחנו!

   ניצחון מוחץ לפני שהגענו לבית המשפט

   איך עשינו את זה? הנה הסיפור, בקצרה: מעשה בחברת תוכנה (הלקוחה שלנו) שהתקשרה עם חברה שמתמחה בהענקת אשראי חוץ בנקאי ללקוחות פרטיים.

   רשלנות בטיפול שיניים

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד.

    

   פיצוי בסך של 150,000 ש"ח בתאונת דרכים, למרות שלא נגרם נזק משמעותי

   נכון שלכל אחד מאיתנו יש חבר או קרוב משפחה שהיה מעורב בתאונת דרכים, ואף על פי שלא קרה לו כלום הוא קיבל פיצוי בסך של 150,000 ש"ח.

    

   מעבירים הרצאות ללשכת עורכי הדין

   כל כך מקצועיים במקרקעין, שאנחנו מעבירים הרצאות בענייני מקרקעין, מטעם לשכת עורכי הדין.

   כבוד לעורכת הדין (המלומדת) סיון שחר ממשרדנו!

   תביעה בגין הטרדה מינית - ניצחון מרשים למשרדנו

   הקטינה, בשנות העשרה לחייה, הגיעה למשרדנו לאחר שהעבריין שתקף אותה מינית הורשע בביצוע עבירות מין. הגשנו בשם הנערה, תביעה בגין הטרדה מינית, נגד התוקף. על מנת להביא את התוקף לדין, ולהבטיח שהתוקף ישלם על הנזקים שנגרמו לנערה.

   אמת היא שכל הון שבעולם לא יוכל לפצות על הכאב, ההשפלה, והפגיעה העצומה שחוותה הנערה. אולם כחלק ממלחמת הצדק שניהלנו נגד התוקף, משרדנו עמד על כך שהפיצוי שהוא ישלם לתובעת, יהיה גבוה דיו כדי להרתיע אותו ולאפשר לנערה בסיס להחלמה וחזרה למסלול חייה התקין.

   משרדנו ניצח בתביעה סבוכה ביותר, שתחילתה בשנת 2012, והחזיר לקשישה את הזכות הבסיסית ביותר – הזכות לחירות על גופה ונפשה

   שלומית כהן (שם בדוי) הגיעה למשרדנו וביקשה שנייצג אותה מול רשויות החוק. המדינה ומחלקת הרווחה קבעו ששלומית אינה יכולה לדאוג לענייניה, ולכן מינו לה אפוטרופוס על גופה ורכושה, כך שהיכולת להחליט מה טוב עבורה נשללה ממנה ביום בהיר אחד.

   נפגעה בתאונת דרכים, ותקבל פיצוי בסך של כ- 1,260,000 ₪!

   עוד הישג מרשים למשרדנו.

   רונית ברכה (שם בדוי), נפגעה בתאונת דרכים, בהיותה בת 44.

   נקלע לקרב יריות, וקיבל פיצויים מפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמיד.

   בחופש הגדול שלפני כיתה י', מאיר (שם בדוי) נקלע לאירוע ירי סמוך לביתו. לא פחות מארבעה קליעים פילחו את פלג גופו העליון, והוא הובהל לבית החולים, כשהוא מורדם ומונשם, במצב אנוש.
   מכיוון שמאיר היה תלמיד בזמן אירוע הירי, הגשנו תביעה נגד חברת הביטוח, אשר מבטחת את כל תלמידי ישראל, בפוליסת תאונות אישיות.

   לא הרבה יודעים, אך לכל תלמיד בישראל יש ביטוח תאונות אישיות, אשר חל על כל תלמיד, בכל זמן, ובכל מקום בו נמצא התלמיד, גם אם התאונה אירעה בלי קשר לפעילות המוסד החינוכי. כך לדוגמה, גם אם התלמיד נפצע במהלך החופש הגדול, בחוף הים, במגרש משחקים, או כתוצאה ממעשי אלימות, הוא עשוי להיות זכאי לפיצויים מחברת הביטוח.

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט
   צרו קשר