תאונת עבודה

זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

  זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

   התקף לב כתוצאה מהעבודה

   התקף לב כתוצאה מהעבודה הוא סוגיה מורכבת וסבוכה שיש לה השלכות משמעותיות על חייהם ועל חיי משפחותיהם של מי שחווה התקף לב. כאשר עובד חווה התקף לב, הוא עשוי להיות זכאי לזכויות הנלוות לנפגעי עבודה מכוח חוק הביטוח הלאומי. אחד הנושאים המורכבים בהקשר זה הוא מעמדם המשפטי של התקפי לב שחווים עובדים בזמן העבודה, ובפרט, האם ובאלו תנאים ניתן להגדירם כתאונות עבודה? במאמר זה נבחן לעומק את הנושא, ונעמוד על התנאים המדויקים שבהם התקף לב במקום העבודה עשוי להיחשב תאונת עבודה.

    

   למאמר מעניין על חשיבותו של עורך הדין בתאונות עבודה – לחצו כאן

    

   מהי תאונת עבודה?

   לפני שנצלול לנושא העיקרי של התקפי לב במהלך העבודה, חשוב להבין את המונח "תאונת עבודה". על פי חוק הביטוח הלאומי, כדי שאירוע יוכר כתאונת עבודה, יש להוכיח שלושה יסודות מצטברים:

   הראשון, אירוע תאונתי שניתן להגדיר בזמן או במקום. האירוע צריך להתרחש בזמן העבודה, ועקב העבודה.

   השני, נזק – האירוע גרם לפגיעה גופנית או נפשית לעובד.

   השלישי, קשר סיבתי כפול: הראשון, בין העבודה לבין התאונה. השני, בין התאונה לבין הנזק.

   לאחר ההבנה הבסיסית של המונח "תאונת עבודה" והיסודות הנדרשים להוכחתה, נוכל לצלול לעומק הנושא הספציפי של התקפי לב במקום העבודה וההכרה בהם כתאונות עבודה.

    

   התנאים להכרה בהתקף לב כתוצאה מהעבודה

   כדי שהביטוח הלאומי יכיר בהתקף לב כתוצאה מהעבודה כתאונת עבודה, יש להוכיח שלושה תנאים מרכזיים: אירוע חריג, נזק גופני, וקשר סיבתי:

   1. אירוע חריג כתוצאה מהעבודה – העובד נדרש להוכיח כי במהלך עבודתו אירע אירוע חריג, בלתי שגרתי, כתוצאה ישירה מהעבודה עצמה, אירוע שעשוי היה לגרום להתקף הלב או להחישו.
   2. נזק גופני ממשי  – חייב להתקיים נזק גופני ממשי לעובד כתוצאה מהאירוע החריג. דהיינו, אם היה אירוע חריג, אך לא נגרם נזק גופני כתוצאה ממנו, לא ניתן יהיה להכיר באירוע החריג כתאונת עבודה.
   3. קשר סיבתי ישיר כפול: האחד, בין העבודה לבין האירוע החריג. השני, האירוע החריג לבין התקף הלב. כלומר, על העובד להוכיח שההתקף לב הוחש כתוצאה מהאירוע החריג הנובע מהעבודה.

   בפסקה הבאה נפרט את משמעות כל תנאי ונדון בדרישות שנקבעו בפסיקה לצורך הוכחת התקף לב כתוצאה מהעבודה על מנת שיוכר כתאונת עבודה.

    

   אירוע חריג כתוצאה מהעבודה

   על מנת שהתאונה תוכר כתאונת עבודה יש להוכיח כי העובד חווה התקף לב כתוצאה מהעבודה. התנאי המרכזי והחיוני לשם כך הוא הוכחת קיומו של אירוע יוצא דופן, חד-פעמי ובלתי שגרתי שהתרחש כתוצאה ישירה מהעבודה ותפקידו של העובד.

   מהו אירוע חריג כזה? מדובר באירוע או בנסיבות חריגות שכרכו מאמץ גופני או לחץ נפשי חריג וחורג מהשגרה היומיומית של אותו עובד במסגרת תפקידו. זה יכול להיות מאמץ פיזי בלתי רגיל כגון הרמת משא כבד חריג, חשיפה ללחץ קיצוני עקב אירוע אלימות או חירום בעבודה, או תנאים קשים במיוחד שאינם חלק מהשגרה .

   חשוב לזכור שההערכה אם מדובר באירוע חריג נעשית באופן סובייקטיבי לגבי כל עובד לגופו, ולא על פי קריטריונים אובייקטיביים. כלומר, יש לבחון כיצד השפיע האירוע על אותו עובד ספציפי, בהתחשב בגילו, מצבו הבריאותי, תפקידו וסביבת העבודה שלו. חשוב לזכור כי מה שעשוי להיחשב כשגרתי לעובד אחד, יכול להיות חריג לחלוטין עבור עובד אחר.

   הצגת ראיות ברורות לקיומו של אירוע חריג ויוצא דופן כתוצאה מהעבודה היא התנאי הראשון והחיוני להוכחת זיקה ישירה בין התקף הלב לעבודה, ובכך להכרה בו כתאונת עבודה. ללא הוכחה של אירוע חריג כזה, יהיה קשה מאוד לקשור את התקף הלב לעבודה.

    

   דרישת הנזק הגופני הממשי

   לאחר הוכחת התרחשותו של אירוע חריג בהקשר התעסוקתי, התנאי הבא להכרה בהתקף לב כתאונת עבודה הוא הוכחת פגיעה גופנית שנגרמה לעובד. במקרים של התקפי לב, הפגיעה הגופנית היא ההתקף עצמו וכל הנזקים הבריאותיים שהתלוו אליו. חוק הביטוח הלאומי נועד להגן על שלמות גופם של העובדים ולפצותם במקרה של פגיעה פיזית הקשורה לתפקידם. לפיכך, ללא עדות להיווצרות נזק גופני ממשי, לא ניתן להכיר באירוע כתאונת עבודה המזכה בפיצוי.

   כאשר מדובר בהתקף לב, הנזק הגופני יכול לכלול את ההתקף עצמו, נזקי לב ארוכי טווח כתוצאה ממנו, צורך בטיפולים רפואיים משמעותיים או אשפוז, ואף פגיעה בתפקוד העובד לאחר מכן. יחד עם זאת, ובאופן כללי חשוב לציין, כי אין דרישה שהנזק הרפואי יגרום לנכות ממושכת על מנת להיחשב כנזק גופני לעניין תאונת עבודה.

   לאחר שהוכחו קיומם של אירוע חריג בעבודה ופגיעה גופנית ממשית, נדרש לעמוד גם בתנאי הקשר הסיבתי בין השניים, שנדון בו בהמשך.

    

   נפגעתם מתאונת עבודה שהיא גם פעולת איבה? כדי לקרוא על מיצוי הזכויות שלכם, הקליקו על הקישור הזה, או על הקישור הזה

    

   נפגעתם כתוצאה מהשירות הצבאי? לחצו על הקישור הזה וגלו את הזכויות שלכם

    

   הגורם המכריע – הקשר הסיבתי בהתקף לב כתוצאה מהעבודה

   לאחר הוכחת התרחשותו של אירוע חריג בהקשר התעסוקתי ופגיעה גופנית ממשית לעובד, הגורם המכריע להכרה בהתקף הלב כתאונת עבודה הוא הוכחת קשר סיבתי ישיר בין השניים. במקרים אלו, על העובד להראות קשר סיבתי כפול:

   ראשית, עליו להוכיח קשר סיבתי בין העבודה עצמה לבין האירוע החריג. כלומר, שהאירוע החריג נבע מתנאי העבודה או מהתפקיד התעסוקתי, ולא מגורמים חיצוניים שאינם קשורים לעבודה.

   שנית, חובה להוכיח קשר סיבתי ישיר בין האירוע החריג לבין הנזק הגופני שנגרם, דהיינו, התקף הלב עצמו. יש להראות שההתקף אכן הוחש עקב האירוע החריג שזוהה קודם לכן, ולא כתוצאה מגורמים אחרים.

   שני הקשרים הסיבתיים הללו הכרחיים על מנת להכיר בהתקף הלב כתאונת עבודה. ללא אחד מהם, לא ניתן ליצור זיקה ישירה בין ההתקף לבין העבודה, ולכן לא תהיה הכרה בו כתאונת עבודה.

   כעת נרחיב על כל אחד מסוגי הקשר הסיבתי הנדרש ועל הדרישות וההנחיות שנקבעו בפסיקה להוכחתם.

    

   להרחבה אודות הקשר הסיבתי בתאונות עבודה – לחצו כאן

    

   הוכחת הזיקה הישירה בין האירוע החריג לעבודה

   על מנת להוכיח קשר סיבתי ראשון, בין העבודה לבין האירוע החריג שקדם להתקף הלב, נדרש להציג ראיות ברורות שהאירוע החריג נבע ממהלך העבודה, מתנאי העבודה או מדרישות התפקיד התעסוקתי. המטרה היא לשלול אפשרות כי מקור האירוע החריג היה בגורמים חיצוניים שאינם קשורים כלל לתפקיד העובד או לעבודתו.

   ראיות רלוונטיות כוללות אירועי לחץ שנבעו מביצוע משימות עבודה ספציפיות או מדרישות התפקיד, מאמצים פיזיים חריגים שהיו חלק בלתי נפרד מהעבודה השגרתית, חשיפה לתנאי עבודה קשים כגון רעש, אבק או חום כבד, וכן אירועים חריגים אחרים שהתרחשו בסביבת העבודה או כחלק ממהלך ביצוע המטלות.

   לעומת זאת, אם ניתן להוכיח שהאירוע החריג נבע מגורמים אישיים או משפחתיים של העובד, או מאירוע שאינו קשור כלל לסביבת העבודה או לתפקיד, לא יתקיים הקשר הסיבתי הראשון הנדרש והתקף הלב לא יוכר כתאונת עבודה.

   תיעוד מלא של רצף האירועים וסיבות האירוע החריג הוא חיוני על מנת להוכיח את זיקתו הישירה לעבודה. ככל שניתן להראות ראיות מוצקות שהאירוע החריג נבע כנגזרת ישירה של העבודה ותפקיד העובד, כך תגבר הסבירות שייקבע קשר סיבתי ראשון מספק להכרה בהתקף הלב כתאונת עבודה המזכה בפיצוי.

    

   הקשר הסיבתי בין האירוע החריג להתקף הלב

   לאחר הוכחת הקשר הסיבתי הראשון בין העבודה עצמה לאירוע החריג, נדרש להוכיח קשר סיבתי נוסף: הזיקה בין האירוע החריג לבין התקף הלב עצמו, המהווה את הנזק הגופני. על העובד להראות שההתקף הוחש כתוצאה מהאירוע החריג שהתרחש בהקשר התעסוקתי.

   להוכחת קשר סיבתי זה, בדרך כלל נדרשת חוות דעת רפואית מקצועית. חוות הדעת צריכה לבחון את האירוע החריג ואת המצב הרפואי של העובד לפני ההתקף, ולהעריך האם האירוע עלול היה מבחינה רפואית להוביל להתקף לב דומה אצל אותו עובד ספציפי, לאור גילו, מצבו הבריאותי וגורמי הסיכון הרלוונטיים.

   חשוב לציין כי אין דרישה שהאירוע החריג יהיה הגורם הבלעדי להתקף הלב כדי שיוכר קשר סיבתי. ככל שניתן להוכיח שהאירוע החריג תרם תרומה משמעותית להתרחשות ההתקף במועד שבו הופיע, יש בכך כדי לקבוע קשר סיבתי. רק במקרים בהם ניתן להראות שהשפעת האירוע החריג הייתה פחותה בהרבה מגורמים אחרים, ניתן יהיה לשלול קשר סיבתי.

   גורם משמעותי נוסף בבחינת הקשר הסיבתי הוא סמיכות הזמנים בין האירוע החריג להתרחשות ההתקף. ככל שההתקף אירע בסמוך יותר לאירוע החריג, כך תגבר ההסתברות שהוא נגרם כתוצאה ישירה ממנו.

   רק לאחר הוכחת שני סוגי הקשר הסיבתי: קשר סיבתי בין העבודה לבין האירוע החריג, וקשר סיבתי בין האירוע החריג לבין התקף הלב, ניתן יהיה לקבוע קשר סיבתי כולל בין העבודה להתקף ולהכיר בו כתאונת עבודה.

    

   רוצים לקרוא עוד חשיבותו של עורך הדין לתאונות עבודה? הקליקו על הקישור הזה או הקליקו על הקישור הזה

    

   סיכום – התנאים המצטברים להכרה בהתקף לב כתוצאה מהעבודה כתאונת עבודה המזכה בפיצוי

   על מנת שהתקף לב כתוצאה מהעבודה יוכר כתאונת עבודה, על העובד לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

   הוכחת אירוע חריג כתוצאה מהעבודה – על העובד להראות קיומו של אירוע יוצא דופן, חד-פעמי ובלתי שגרתי שהתרחש כתוצאה ישירה מהעבודה עצמה, אירוע שעלול היה לגרום להתקף הלב או להחריפו. האירוע ייבחן באופן סובייקטיבי ביחס לאותו עובד ספציפי.

   הוכחת נזק גופני ממשי של התקף לב – כומר, על העובד להראות שאכן התרחש התקף לב. ללא נזק גופני ממשי, לא ניתן להכיר בו כתאונת עבודה.

   הוכחת קשר סיבתי כפול – קשר סיבתי בין העבודה לבין האירוע החריג, והוכחת קשר סיבתי בין האירוע החריג לבין התקף הלב. כלומר, הוכחה שהאירוע החריג נגרם כתוצאה מהעבודה, וההתקף הלב נגרם כתוצאה מהאירוע החריג.

   רק לאחר שהוכחו שלושת התנאים המצטברים הללו, בית הדין לעבודה יכיר בהתקף הלב שחווה העובד כתאונת עבודה. הדרישה להוכחת שלושה רכיבים אלו נועדה להבטיח שההתקף לב קשור ישירות לעבודה ולתנאי העבודה, ולא לגורמים אחרים שאינם קשורים לעבודה עצמה.

    

   רוצים לקרוא עוד על התקף לב כתוצאה מהעבודה? לחצו כאן

    

   התקף לב כתוצאה מהעבודה – פנה להתייעצות עם עורך דין

   לאחר שהבנו את התנאים המצטברים להכרה בהתקף לב שחווה עובד במהלך עבודתו כתאונת עבודה, ברור כי מדובר בהליך משפטי מורכב הדורש הוכחה מקיפה.

   אם חוויתם חלילה התקף לב במקום העבודה או במהלך ביצוע תפקידכם, וסבורים שההתקף נגרם כתוצאה ישירה מהעבודה, אנו ממליצים לפנות להתייעצות עם עורך דין המתמחה בתחום תאונות העבודה. עורך הדין יוכל לבחון את מכלול הנסיבות הייחודיות של מקרה התקף הלב שלכם, לסייע באיסוף הראיות הנדרשות להוכחת שלושת התנאים המצטברים, ולייצג אתכם באופן המיטבי במהלך ההליכים המשפטיים מול הרשויות הרלוונטיות.

   התמחותנו בתחום תאונות עבודה, ובפרט במקרים של התקפי לב כתוצאה מהעבודה, מעניקה לנו את הידע והניסיון הנדרשים כדי להבטיח שזכויותיכם יישמרו ותזכו בפיצוי הגבוה ביותר המגיע לכם על פי החוק בהתאם לנסיבות המקרה. אל תהססו לפנות אלינו כבר כעת לקביעת התייעצות ראשונית ללא כל התחייבות, על מנת שנוכל להעריך את מקרה התקף הלב שלכם ולהבטיח את מירב הסיכויים להכרה בו כתאונת עבודה מזכה.

    

   נותרו לכם שאלות? השאירו פרטים מטה או לחצו על המדריך המקיף לנפגעי עבודה ותקבלו את כל התשובות.

   רוצים לקרוא עלינו עוד? אתם יכולים לטייל כאן באתר, או לבקר אותנו בפייסבוק, או באינסטגרם.

    

   תחומי התמחות נוספים

    • עורך דין נכי צה"ל בחיפה • עורך דין משרד הביטחון בחיפה • עורך דין לנפגעי פעולות איבה בצפון • עורך דין לנפגעי פעולות איבה בחיפה • הטרדה מינית בעבודה - האם זו תאונת עבודה? • האם הטרדה מינית נחשבת תאונת עבודה? • מהו קשר סיבתי בתאונת עבודה • התקף לב בעבודה כתאונת עבודה • אלימות בזמן העבודה - האם הם נחשבים לתאונות עבודה? • האם תקיפה מינית בדרך לעבודה או ממנה נחשבת לתאונת עבודה? • האם אירוע אלימות בדרך לעבודה יחשב לתאונת עבודה? • תאונת עבודה ביום כיף או בהשתלמות • תקנה 18 לנפגעי עבודה – נפגעי עבודה עם נכות זמנית • תקנה 15 לנפגעי עבודה - סיוע לעובדים שאינם מסוגלים לחזור לעבודה • זכויות נפגעי תאונות עבודה - מדריך מקיף • מה זה פוסט טראומה וכיצד ניתן להוכיח שהיא נגרמה כתוצאה מהשירות הצבאי? • שלבים בתביעת לשון הרע • פיצויים בגין אירוע ירי – האם מדובר בתאונה? • ירי במהלך העבודה – האם מדובר בתאונת עבודה? • לשון הרע - אסטרטגיה ופיצויים • תאונה במהלך תיקון רכב – האם זו תאונת דרכים? • שלבים בתביעה לתאונת עבודה – מדריך לפיצוי מקסימלי • תאונת דרכים בעבודה • חייל שנפגע בתאונת דרכים - את מי כדאי לתבוע? • תביעה לפיצויים ברשלנות רפואית – אסטרטגיה לניצחון • תאונת דרכים ללא מגע פיזי - האם אתם זכאים לפיצויים? • שלבים בתביעת תאונת דרכים - מדריך לפיצוי מקסימלי • עורך דין ללשון הרע – חופש הביטוי והזכות לשם טוב • תביעת לשון הרע – מהו סוד הניצחון? • תביעה לפיצויים בתאונת דרכים • נזק נפשי בשירות הצבאי: כללי אצבע • עורך דין רשלנות רפואית בחיפה • חיילים שחלו בקרוהן במהלך השירות הצבאי • חיילים שחלו בסוכרת במהלך השירות הצבאי • שינויים דרמטיים בחוק נכי צה"ל • פסיקה תקדימית של בית המשפט העליון • תביעה שמוגשת בגלל נזק אורתופדי מבלי שהיתה תאונה ספציפית • נזק נפשי כתוצאה מהשירות הצבאי: כללי אצבע • נזק שנגרם כתוצאה מניתוח בצבא • חיילי צה"ל שנפגעו במהלך חופשה

   הצלחות המשרד

   כמעט חסר תקדים – הצלחנו להפוך פסק דין שניתן בהסכמה

   משרדנו נחל הצלחה מרשימה בבית המשפט המחוזי, במסגרת ערעור על פסק דין שניתן בבית משפט השלום בקריות.

   נשים שעברו כריתת שד מקבלות את הזכויות שלהן בביטוח הלאומי

   עד לאחרונה, נשים שעברו כריתת שד ושחזור, קיבלו בסניפי הביטוח הלאומי מחצית מאחוזי הנכות המגיעים להן. למה? ככה!

   חיסכון במס שבח בשווי 20,000 ש"ח

   למעלה מ- 99,000 ש"ח!!! זה סכום הפיצויים שבית המשפט פסק ללקוחה שלנו, שנשברו לה 2 שיניים עקב קריסה של מיטת עיסוי

   פסק הדין הוא הצלחה גדולה מאוד, לא בגלל הסכום שנפסק, אלא מהסיבה שבמהלך המשפט, בית המשפט "גילה" את דעתו, והעריך את סכום הפיצויים בסך של כ-55,000 ₪ בלבד. וכאן נכנסנו למאבק כפול: גם מול הנתבע, וגם מול בית המשפט.

   חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   נפלה בכניסה למרפאה, ותפוצה בסכום של 85,000 ש"ח

   אישה שנתקלה במדרגה בכניסה למרפאה, קיבלה פיצויים בסך של 85,000 ש"ח.

   מדובר בסכום גבוה יחסית, מן הטעם, שלאישה לא נגרמה נכות, ולא נרגמו לה הפסדי השתכרות כתוצאה מאירוע הנפילה.

   רשלנות רפואית - הצלחה חסרת תקדים למשרדנו!

   בזכות חקירה נגדית מבריקה, מומחה מטעם בית המשפט (כירורג בכיר ממרכז הארץ) חזר בו מעדותו, והודה שבית החולים התרשל.

    

   תביעה בגין ליקויי בנייה

   מומחה מטעם בית המשפט קבע אובדן דמי שימוש ראויים בסך של 1,100 ש"ח לכל חודש במהלך תקופת הרטיבות.

    

   עוד הצלחה למשרדנו, והפעם – פתרון מהיר מחוץ לכותלי בית המשפט

   צ' חתמה על חוזה ושילמה את מלוא התמורה, בסך של למעלה מ-30,000 ₪. לצערה, התמורה שקיבלה בגין התשלום – הייתה שלא לשביעות רצונה, ולמעשה – הבינה כי נפלה במקרה תרמית. בתוך פחות מחודש ימים לאחר פנייתה אלינו, ולאחר משא ומתן אפקטיבי וממוקד, נחתם הסכם להשבת התמורה לצ' (בניכוי הוצאות עבודה ריאליות). שמחנו לעמוד לשירותה של צ', במהירות, ביעילות, ובלי להגיע לבית המשפט.

    

   190,000 ש"ח פיצויים ללקוח שלנו שעבר תאונת דרכים, למרות שהשכר החודשי שלו לא נפגע

   אחת מההצדקות לפיצוי בדיני נזיקין היא "שינוי מצב לרעה". אדם שעובר תאונה ונגרם לו נזק, סביר להניח שמצבו ישתנה לרעה בעקבות התאונה. האינדיקציה החזקה ביותר לשינו

   50,000 ש"ח פיצויים, בגלל רשלנות רפואית בניתוח פלסטי

   לקוחה שלנו ביצעה ניתוח לשאיבת שומן, בעלות של כ- 12,000 ש"ח. הניתוח לא הצליח (בלשון המעטה), אז תבענו את חברת הפלסטיקה. תוך זמן קצר ניצחנו, וזכינו בסך של כ- 50,000 ש"ח. אז רשמנו לפניכם, אם אתם צריכים עורך דין לרשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים – זה אנחנו!

   ניצחון מוחץ לפני שהגענו לבית המשפט

   איך עשינו את זה? הנה הסיפור, בקצרה: מעשה בחברת תוכנה (הלקוחה שלנו) שהתקשרה עם חברה שמתמחה בהענקת אשראי חוץ בנקאי ללקוחות פרטיים.

   רשלנות בטיפול שיניים

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד.

    

   פיצוי בסך של 150,000 ש"ח בתאונת דרכים, למרות שלא נגרם נזק משמעותי

   נכון שלכל אחד מאיתנו יש חבר או קרוב משפחה שהיה מעורב בתאונת דרכים, ואף על פי שלא קרה לו כלום הוא קיבל פיצוי בסך של 150,000 ש"ח.

    

   מעבירים הרצאות ללשכת עורכי הדין

   כל כך מקצועיים במקרקעין, שאנחנו מעבירים הרצאות בענייני מקרקעין, מטעם לשכת עורכי הדין.

   כבוד לעורכת הדין (המלומדת) סיון שחר ממשרדנו!

   תביעה בגין הטרדה מינית - ניצחון מרשים למשרדנו

   הקטינה, בשנות העשרה לחייה, הגיעה למשרדנו לאחר שהעבריין שתקף אותה מינית הורשע בביצוע עבירות מין. הגשנו בשם הנערה, תביעה בגין הטרדה מינית, נגד התוקף. על מנת להביא את התוקף לדין, ולהבטיח שהתוקף ישלם על הנזקים שנגרמו לנערה.

   אמת היא שכל הון שבעולם לא יוכל לפצות על הכאב, ההשפלה, והפגיעה העצומה שחוותה הנערה. אולם כחלק ממלחמת הצדק שניהלנו נגד התוקף, משרדנו עמד על כך שהפיצוי שהוא ישלם לתובעת, יהיה גבוה דיו כדי להרתיע אותו ולאפשר לנערה בסיס להחלמה וחזרה למסלול חייה התקין.

   משרדנו ניצח בתביעה סבוכה ביותר, שתחילתה בשנת 2012, והחזיר לקשישה את הזכות הבסיסית ביותר – הזכות לחירות על גופה ונפשה

   שלומית כהן (שם בדוי) הגיעה למשרדנו וביקשה שנייצג אותה מול רשויות החוק. המדינה ומחלקת הרווחה קבעו ששלומית אינה יכולה לדאוג לענייניה, ולכן מינו לה אפוטרופוס על גופה ורכושה, כך שהיכולת להחליט מה טוב עבורה נשללה ממנה ביום בהיר אחד.

   נפגעה בתאונת דרכים, ותקבל פיצוי בסך של כ- 1,260,000 ₪!

   עוד הישג מרשים למשרדנו.

   רונית ברכה (שם בדוי), נפגעה בתאונת דרכים, בהיותה בת 44.

   נקלע לקרב יריות, וקיבל פיצויים מפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמיד.

   בחופש הגדול שלפני כיתה י', מאיר (שם בדוי) נקלע לאירוע ירי סמוך לביתו. לא פחות מארבעה קליעים פילחו את פלג גופו העליון, והוא הובהל לבית החולים, כשהוא מורדם ומונשם, במצב אנוש.
   מכיוון שמאיר היה תלמיד בזמן אירוע הירי, הגשנו תביעה נגד חברת הביטוח, אשר מבטחת את כל תלמידי ישראל, בפוליסת תאונות אישיות.

   לא הרבה יודעים, אך לכל תלמיד בישראל יש ביטוח תאונות אישיות, אשר חל על כל תלמיד, בכל זמן, ובכל מקום בו נמצא התלמיד, גם אם התאונה אירעה בלי קשר לפעילות המוסד החינוכי. כך לדוגמה, גם אם התלמיד נפצע במהלך החופש הגדול, בחוף הים, במגרש משחקים, או כתוצאה ממעשי אלימות, הוא עשוי להיות זכאי לפיצויים מחברת הביטוח.

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט
   צרו קשר