נזק נפשי כתוצאה מהשירות הצבאי

זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

  זקוקים לעורך דין - אנחנו כאן בשבילך!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם במהירות

   נזק נפשי כתוצאה מהשירות הצבאי: כללי אצבע

   מסוגיית הקשר הסיבתי המשפטי בין הנזק הנפשי לבין השירות הצבאי היא קשה ומורכבת. המאמר שלפניכם מנסה לעשות לכם קצת סדר בבלגן.

    מבוא

   נזק נפשי נגרם לאדם כתוצאה ממחלה קונסטיטוציונלית. מחלה קונסטיטוציונלית היא מחלה אשר טבועה בנפשו של האדם, וממקום מחבואיה שם יתכן שתתפרץ ויתכן שתישאר רדומה עד לסוף ימיו של אדם. התפרצותה של המחלה הקונסטיטוציונלית תלויה בשני גורמים: האחד, המטען הגנטי שאותו נושא האדם. השני, נסיבות חיצוניות ('טריגר') שגרמו למחלה להתפרץ. דוגמאות למחלה קונסטיטוציונלית הן מחלות הנפש השונות כדוגמת סכיזופרניה, PTSD (פוסט טראומה) או דיכאון. אך גם מחלות שאינן מחלות נפש, כגון מחלת הסוכרת, נחשבת למחלה קונסטיטוציונלית.

   השאלה שבה דן המאמר היא השאלה הבאה: באלו תנאים תכיר המדינה במחלה קונסטיטוציונלית, כמחלה שנגרמה כתוצאה מהשירות הצבאי? בסוף המאמר, מחכים לכם 'כללי אצבע' על מנת שתוכלו לקבל אינדיקציה ראשונית לשאלה: "האם המחלה הקונסטיטוציונלית של פלוני נגרמה לו כתוצאה מהשירות הצבאי".

   בטרם נתחיל את המאמר יובהר, כי המאמר, וכן כללי האצבע שבסופו, רלוונטיים לכל סוגי המחלות הקונסטיטוציונליות, ולא רק למחלות הנפש.  אולם על מנת להקל על הקורא יתרכז המאמר וייתן דוגמאות מתחום מחלות הנפש בעיקר.

   רקע משפטי

   על מנת שחייל יוכר כנכה צה"ל, עליו להוכיח שני יסודות: היסוד האחד, על החייל להוכיח שהנכות נגרמה לו במהלך השירות הצבאי. כלומר, יש להוכיח שמערכת נסיבות מסוימת, שהתרחשה בזמן השירות הצבאי, היא שגרמה לנכות. האלמנט המרכזי כאן הוא ציר הזמן. יש להוכיח שהנכות נגרמה כתוצאה מאירוע, או כתוצאה ממערכת נסיבות מסוימת, שהתרחשו בזמן השירות הצבאי.

   היסוד השני, על החייל להוכיח שהנכות נגרמה לו עקב השירות הצבאי. כלומר, יש להוכיח שהנכות נגרמה בגלל השירות הצבאי דווקא. האלמנט המרכזי כאן הוא 'סיבתיות משפטית', או קשר סיבתי משפטי, כלומר שהנכות נגרמה כתוצאה ממערכת נסיבות, שלא הייתה מתרחשת אלמלא השירות הצבאי.

   השאלה שבמרכז המאמר

   נשאלת השאלה, מהי אותה מערכת נסיבות, שאם היא תתקיים, בית המשפט יקבע שהשירות הצבאי גרם לנזק נפשי. ניקח לדוגמה מקרה שבו חייל נפגע כתוצאה מפליטת כדור. ככל שהנזק שנגרם לו הוא נזק פיזי בלבד, הרי שברור שמערכת הנסיבות שגרמה לנזק הפיזי (פליטת הכדור), לא הייתה מתרחשת אלמלא השירות הצבאי. לפיכך, ברי שהנזק הפיזי שנגרם לחייל כתוצאה מפליטת הכדור, הוא נזק שנגרם בזמן השירות הצבאי, ובגלל השירות הצבאי.

   עם זאת, בעוד שנזק פיזי קל יחסית לייחס לשירות הצבאי, הרי שנזק נפשי, לעיתים, קשה מאוד לייחס לשירות הצבאי. פעמים רבות, גם המחקר הרפואי המתקדם עומד חסר אונים, ואינו יכול לקבוע מהי מערכת הנסיבות שהובילה לגרימתה של מחלה נפשית, כך לדוגמה בסכיזופרניה.

   על מנת שנבין טוב יותר את השאלה שעומדת במרכז המאמר, נבחין בין שני מושגים חשובים מאוד מעולם המשפט: האחד, קשר סיבתי עובדתי. השני, קשר סיבתי משפטי: קשר סיבתי עובדתי קובע מה התרחש מבחינה עובדתית; לאמור, האם מתקיים יחס של סיבה ותוצאה בין א' לבין ב'. לדוגמה: אם לחיצה על ההדק גרמה לפלוני להיפגע, המשמעות היא שיש קשר סיבתי עובדתי בין הלחיצה על ההדק (הסיבה) לבין הפגיעה של פלוני (התוצאה). קשר סיבתי משפטי קובע באלו תנאים, מבחינה משפטית, ראוי שהמדינה תיקח אחריות על נזק שנגרם לחייל צה"ל. כך לדוגמה, אם החייל ירה לעצמו ברגל, לא בטוח שהמדינה תכיר בו כנכה צה"ל. למעשה, מדובר בהכרעה ערכית, שבה בית המשפט קובע את גבולות האחריות והמחויבות של המדינה, לאותם חיילים שנפגעו כתוצאה משירותם הצבאי.

   למעשה, שאלת הקשר הסיבתי המשפטי היא השאלה העיקרית שעומדת במרכז המאמר שלפניכם: באלו תנאים תיקח המדינה אחריות על מחלה קונסטיטוציונלית שהתפרצה אצל החייל במהלך השירות הצבאי, ועל כן הוא יוכר כנכה צה"ל.

   כללי האצבע: האם נזק נפשי נגרם כתוצאה מהשירות הצבאי

   אם כן, באילו מקרים נוכל לומר כי קיים קשר סיבתי משפטי בין המצב הנפשי של החייל לשירותו הצבאי? על מנת להכריע בשאלה סבוכה זו, בית המשפט מסווג את סוגי המקרים לשלושה:

   סוג מקרים אחד – נזק נפשי נגרם כתוצאה מהשירות הצבאי

   הוא סוג מקרים שבהם מתקיים יסוד צבאי מובהק. כלומר, אלו מקרים שבהם המיוחדוּת והייחודיות של השירות בצבא הם שהביאו וגרמו לפגיעה בחייל המשרת. כך, למשל, במקום שחייל נפצע בקרב או חייל אשר שירת ביחידות קרביות והשתתף בקרבות ובמבצעים רבים, ונפגע בנפשו כתוצאה מכך. במקרים מהסוג הראשון, כאשר מחלה קונסטיטוציונלית פרצה (לאו דווקא נגרמה) כתוצאה מאירוע בעל יסוד צבאי מובהק, המחלה תוכר במלואה כמחלה שנגרמה כתוצאה מהשירות הצבאי, והחייל שנפגע יהיה זכאי לתגמולים כספיים מלאים בגין מחלה קונסטיטוציונלית זו.

   סוג מקרים שני – נזק נפשי נגרם כתוצאה מהשירות הצבאי

   אינו קשור בהכרח במיוחדוּת שבשירות הצבאי, אך הוא כולל אירועים שבהם מתקיים אירוע או סדרה של אירועים חריגים ויוצאי-דופן שאירעו לחייל בקשר עם שירותו. גם במקרים כאלה, על החייל להוכיח כי המחלה הקונסטיטוציונלית התפרצה (לאו דווקא נגרמה) כתוצאה באירוע שנמנה על הסוג השני, הגם שהאירוע – אשר בעקבותיו פרצה המחלה – לא היה אופייני לחיי הצבא דווקא. כך לדוגמה, חייל שחלה במחלת הסוכרת (שהיא מחלה קונסטיטוציונלית) לאחר ריב קשה שהיה לו עם מפקדו; חייל שביצע מאמץ חריג ולקה באוטם שריר הלב; חיילת אשר נאנסה במהלך שירותה הצבאי וכתוצאה מכך התפרצה בגופה מחלת נפש. כולם הוכרו כנכי צה"ל, הואיל והמחלה הקונסטיטוציונלית שקוננה בהם התפרצה כתוצאה מאירוע חריג ויוצא דופן שאירועו לחייל במהלך שירותו ובקשר עם שירותו.

   סוג המקרים השלישי הוא באותם מקרים שהמחלה הקונסטיטוציונלית מתפרצת בגופו של אדם, בלא שכרוכה היא לא ביסוד "צבאי" ולא באירוע חריג ומיוחד. גם במקרים אלה לא בהכרח יישלל קשר סיבתי בין השירות הצבאי לבין המחלה הקונסטיטוציונלית. בית-המשפט יכיר בקשר סיבתי-משפטי, אם יוכח שישנו קשר מסוים, ולו מינימלי, בין השירות הצבאי לבין התפרצות המחלה הקונסטיטוציונלית. אם יוכיח זאת, יוכר החייל כנכה צה"ל.

   מהאמור לעיל מתבקש גם הכלל המנחה הבא: אם המחלה הקונסטיטוציונלית הייתה פורצת בכל מקרה – גם בחיים האזרחיים – יישלל קיומו של קשר סיבתי משפטי לשירות בצבא, והמדינה לא תכיר בחייל כנכה צה"ל.

   לסיכום – נזק נפשי שנגרם כתוצאה מהשירות הצבאי

   על מנת להוכיח שהשירות הצבאי גרם לנזק נפשי (או כל מחלה קונסטיטוציונלית), יש לעבור שני שלבים: בשלב הראשון, על החייל להוכיח שהוא נפגע כתוצאה ממערכת נסיבות שהתרחשה בזמן שירותו הצבאי. בשלב השני, על בית המשפט לקבוע האם מערכת נסיבות זו התרחשה כתוצאה מהשירות הצבאי: אם המחלה התפרצה כתוצאה מאירוע צבאי מובהק, או כתוצאה מאירוע יוצאי דופן שהתרחש בקשר עם השירות הצבאי,  החייל יוכר כנכה צה"ל. אם המחלה התפרצה כתוצאה ממערכת נסיבות שאינה מאופיינת ביסוד צבאי או באירוע יוצא דופן שהתרחש בקשר עם השירות הצבאי, החייל יצטרך להוכיח שישנו קשר מסוים, ולו מינימלי, בין השירות הצבאי לבין התפרצות המחלה הקונסטיטוציונלית.

   אם נפגעתם כתוצאה מהשירות הצבאי שלכם – הקליקו כאן, ואנו נחזור אליכם בהקדם.

   למאמרים נוספים בתחום דיני נזיקין – לחץ כאן

   מאמרים נוספים

    • עורך דין נכי צה"ל בחיפה • עורך דין משרד הביטחון בחיפה • עורך דין לנפגעי פעולות איבה בצפון • עורך דין לנפגעי פעולות איבה בחיפה • התקף לב כתוצאה מהעבודה • הטרדה מינית בעבודה - האם זו תאונת עבודה? • האם הטרדה מינית נחשבת תאונת עבודה? • מהו קשר סיבתי בתאונת עבודה • התקף לב בעבודה כתאונת עבודה • אלימות בזמן העבודה - האם הם נחשבים לתאונות עבודה? • האם תקיפה מינית בדרך לעבודה או ממנה נחשבת לתאונת עבודה? • האם אירוע אלימות בדרך לעבודה יחשב לתאונת עבודה? • תאונת עבודה ביום כיף או בהשתלמות • תקנה 18 לנפגעי עבודה – נפגעי עבודה עם נכות זמנית • תקנה 15 לנפגעי עבודה - סיוע לעובדים שאינם מסוגלים לחזור לעבודה • זכויות נפגעי תאונות עבודה - מדריך מקיף • מה זה פוסט טראומה וכיצד ניתן להוכיח שהיא נגרמה כתוצאה מהשירות הצבאי? • שלבים בתביעת לשון הרע • פיצויים בגין אירוע ירי – האם מדובר בתאונה? • ירי במהלך העבודה – האם מדובר בתאונת עבודה? • לשון הרע - אסטרטגיה ופיצויים • תאונה במהלך תיקון רכב – האם זו תאונת דרכים? • שלבים בתביעה לתאונת עבודה – מדריך לפיצוי מקסימלי • תאונת דרכים בעבודה • חייל שנפגע בתאונת דרכים - את מי כדאי לתבוע? • תביעה לפיצויים ברשלנות רפואית – אסטרטגיה לניצחון • תאונת דרכים ללא מגע פיזי - האם אתם זכאים לפיצויים? • שלבים בתביעת תאונת דרכים - מדריך לפיצוי מקסימלי • עורך דין ללשון הרע – חופש הביטוי והזכות לשם טוב • תביעת לשון הרע – מהו סוד הניצחון? • תביעה לפיצויים בתאונת דרכים • נזק נפשי בשירות הצבאי: כללי אצבע • עורך דין רשלנות רפואית בחיפה • חיילים שחלו בקרוהן במהלך השירות הצבאי • חיילים שחלו בסוכרת במהלך השירות הצבאי • שינויים דרמטיים בחוק נכי צה"ל • פסיקה תקדימית של בית המשפט העליון • תביעה שמוגשת בגלל נזק אורתופדי מבלי שהיתה תאונה ספציפית • נזק שנגרם כתוצאה מניתוח בצבא • חיילי צה"ל שנפגעו במהלך חופשה

   הצלחות המשרד

   כמעט חסר תקדים – הצלחנו להפוך פסק דין שניתן בהסכמה

   משרדנו נחל הצלחה מרשימה בבית המשפט המחוזי, במסגרת ערעור על פסק דין שניתן בבית משפט השלום בקריות.

   נשים שעברו כריתת שד מקבלות את הזכויות שלהן בביטוח הלאומי

   עד לאחרונה, נשים שעברו כריתת שד ושחזור, קיבלו בסניפי הביטוח הלאומי מחצית מאחוזי הנכות המגיעים להן. למה? ככה!

   חיסכון במס שבח בשווי 20,000 ש"ח

   למעלה מ- 99,000 ש"ח!!! זה סכום הפיצויים שבית המשפט פסק ללקוחה שלנו, שנשברו לה 2 שיניים עקב קריסה של מיטת עיסוי

   פסק הדין הוא הצלחה גדולה מאוד, לא בגלל הסכום שנפסק, אלא מהסיבה שבמהלך המשפט, בית המשפט "גילה" את דעתו, והעריך את סכום הפיצויים בסך של כ-55,000 ₪ בלבד. וכאן נכנסנו למאבק כפול: גם מול הנתבע, וגם מול בית המשפט.

   חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד

   נפלה בכניסה למרפאה, ותפוצה בסכום של 85,000 ש"ח

   אישה שנתקלה במדרגה בכניסה למרפאה, קיבלה פיצויים בסך של 85,000 ש"ח.

   מדובר בסכום גבוה יחסית, מן הטעם, שלאישה לא נגרמה נכות, ולא נרגמו לה הפסדי השתכרות כתוצאה מאירוע הנפילה.

   רשלנות רפואית - הצלחה חסרת תקדים למשרדנו!

   בזכות חקירה נגדית מבריקה, מומחה מטעם בית המשפט (כירורג בכיר ממרכז הארץ) חזר בו מעדותו, והודה שבית החולים התרשל.

    

   תביעה בגין ליקויי בנייה

   מומחה מטעם בית המשפט קבע אובדן דמי שימוש ראויים בסך של 1,100 ש"ח לכל חודש במהלך תקופת הרטיבות.

    

   עוד הצלחה למשרדנו, והפעם – פתרון מהיר מחוץ לכותלי בית המשפט

   צ' חתמה על חוזה ושילמה את מלוא התמורה, בסך של למעלה מ-30,000 ₪. לצערה, התמורה שקיבלה בגין התשלום – הייתה שלא לשביעות רצונה, ולמעשה – הבינה כי נפלה במקרה תרמית. בתוך פחות מחודש ימים לאחר פנייתה אלינו, ולאחר משא ומתן אפקטיבי וממוקד, נחתם הסכם להשבת התמורה לצ' (בניכוי הוצאות עבודה ריאליות). שמחנו לעמוד לשירותה של צ', במהירות, ביעילות, ובלי להגיע לבית המשפט.

    

   190,000 ש"ח פיצויים ללקוח שלנו שעבר תאונת דרכים, למרות שהשכר החודשי שלו לא נפגע

   אחת מההצדקות לפיצוי בדיני נזיקין היא "שינוי מצב לרעה". אדם שעובר תאונה ונגרם לו נזק, סביר להניח שמצבו ישתנה לרעה בעקבות התאונה. האינדיקציה החזקה ביותר לשינו

   50,000 ש"ח פיצויים, בגלל רשלנות רפואית בניתוח פלסטי

   לקוחה שלנו ביצעה ניתוח לשאיבת שומן, בעלות של כ- 12,000 ש"ח. הניתוח לא הצליח (בלשון המעטה), אז תבענו את חברת הפלסטיקה. תוך זמן קצר ניצחנו, וזכינו בסך של כ- 50,000 ש"ח. אז רשמנו לפניכם, אם אתם צריכים עורך דין לרשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים – זה אנחנו!

   ניצחון מוחץ לפני שהגענו לבית המשפט

   איך עשינו את זה? הנה הסיפור, בקצרה: מעשה בחברת תוכנה (הלקוחה שלנו) שהתקשרה עם חברה שמתמחה בהענקת אשראי חוץ בנקאי ללקוחות פרטיים.

   רשלנות בטיפול שיניים

   עדכון חם ממשרדנו, והפעם: רשלנות רפואית בטיפולי שיניים. חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט קבעה ללקוחה שלנו פיצוי בסך של למעלה מ-200,000 ש"ח, בגין טיפול שיניים רשלני אחד.

    

   פיצוי בסך של 150,000 ש"ח בתאונת דרכים, למרות שלא נגרם נזק משמעותי

   נכון שלכל אחד מאיתנו יש חבר או קרוב משפחה שהיה מעורב בתאונת דרכים, ואף על פי שלא קרה לו כלום הוא קיבל פיצוי בסך של 150,000 ש"ח.

    

   מעבירים הרצאות ללשכת עורכי הדין

   כל כך מקצועיים במקרקעין, שאנחנו מעבירים הרצאות בענייני מקרקעין, מטעם לשכת עורכי הדין.

   כבוד לעורכת הדין (המלומדת) סיון שחר ממשרדנו!

   תביעה בגין הטרדה מינית - ניצחון מרשים למשרדנו

   הקטינה, בשנות העשרה לחייה, הגיעה למשרדנו לאחר שהעבריין שתקף אותה מינית הורשע בביצוע עבירות מין. הגשנו בשם הנערה, תביעה בגין הטרדה מינית, נגד התוקף. על מנת להביא את התוקף לדין, ולהבטיח שהתוקף ישלם על הנזקים שנגרמו לנערה.

   אמת היא שכל הון שבעולם לא יוכל לפצות על הכאב, ההשפלה, והפגיעה העצומה שחוותה הנערה. אולם כחלק ממלחמת הצדק שניהלנו נגד התוקף, משרדנו עמד על כך שהפיצוי שהוא ישלם לתובעת, יהיה גבוה דיו כדי להרתיע אותו ולאפשר לנערה בסיס להחלמה וחזרה למסלול חייה התקין.

   משרדנו ניצח בתביעה סבוכה ביותר, שתחילתה בשנת 2012, והחזיר לקשישה את הזכות הבסיסית ביותר – הזכות לחירות על גופה ונפשה

   שלומית כהן (שם בדוי) הגיעה למשרדנו וביקשה שנייצג אותה מול רשויות החוק. המדינה ומחלקת הרווחה קבעו ששלומית אינה יכולה לדאוג לענייניה, ולכן מינו לה אפוטרופוס על גופה ורכושה, כך שהיכולת להחליט מה טוב עבורה נשללה ממנה ביום בהיר אחד.

   נפגעה בתאונת דרכים, ותקבל פיצוי בסך של כ- 1,260,000 ₪!

   עוד הישג מרשים למשרדנו.

   רונית ברכה (שם בדוי), נפגעה בתאונת דרכים, בהיותה בת 44.

   נקלע לקרב יריות, וקיבל פיצויים מפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמיד.

   בחופש הגדול שלפני כיתה י', מאיר (שם בדוי) נקלע לאירוע ירי סמוך לביתו. לא פחות מארבעה קליעים פילחו את פלג גופו העליון, והוא הובהל לבית החולים, כשהוא מורדם ומונשם, במצב אנוש.
   מכיוון שמאיר היה תלמיד בזמן אירוע הירי, הגשנו תביעה נגד חברת הביטוח, אשר מבטחת את כל תלמידי ישראל, בפוליסת תאונות אישיות.

   לא הרבה יודעים, אך לכל תלמיד בישראל יש ביטוח תאונות אישיות, אשר חל על כל תלמיד, בכל זמן, ובכל מקום בו נמצא התלמיד, גם אם התאונה אירעה בלי קשר לפעילות המוסד החינוכי. כך לדוגמה, גם אם התלמיד נפצע במהלך החופש הגדול, בחוף הים, במגרש משחקים, או כתוצאה ממעשי אלימות, הוא עשוי להיות זכאי לפיצויים מחברת הביטוח.

   פרסום עורכי דין באינטרנט פרסום עורכי דין באינטרנט
   צרו קשר